Pracownicy

asystent

Ewald Dawid

mgr inż.

(+4852) 34-19-327
dawidewald@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Instytut Informatyki

mgr inż. Ewald Dawid