dr Biały Filip Udział w konferencjach naukowych

dr Biały Filip Udział w konferencjach naukowych

Wybrane wystąpienia na konferencjach ogólnopolskich i międzydzynarodowych:
  1. Sztuczna inteligencja i demokratyczna utopia [Artificial Intelligence and Democratic Utopia] – conference: Utopie i dystopie (Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, 8 October 2020)
  2. National Artificial Intelligence Strategies in Europe – Europe of 21st Century (Adam Mickiewicz University, Słubice, 6 February 2020)
  3. Ethical Issues in Genetic Counseling and Testing in Psychiatry. An Overview of Recent Literature – conference: EnGagE Working Group Meeting (Poznań University of Medical Science, Poznań, 29 January 2019).
  4. Pojęcie ideologii we współczesnej teorii politycznej [Concept of ideology in contemporary political theory] – conference: IV Kongres Politologii (Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, 17-20 September 2018).
  5. Ideologia, polityczność i interpretacja dzieł kultury popularnej [Ideology, the political and interpretation of popular culture] – conference: Kultura popularna i ideologia (Adam Mickiewicz University, Poznań, 25 May 2018).
  6. Stubbornly Distinct? Quentin Skinner on the Theory of the State and Republican Liberty – conference: 5th London School in Intellectual History (Queen Mary University of London, 5-8 September 2016).
  7. Od intepretacji do zmiany. Ideologiczność dyskursu o przeszłości a społeczna odpowiedzialność nauki [From interpretation to change. Ideological character of the discourse on the past and social responsibility of science] – conference: Dialogi pamięci (Adam Mickiewicz University, Poznań, 17-18 December 2014).
  8. Agonistic Democracy: An Unfinished Project – conference: Democracy in the Time of Crisis (Univerzita Karlova, Prague, 14-15 November 2013).