dr Biały Filip Współpraca naukowa

dr Biały Filip Współpraca naukowa

Bardzo chętnie podejmuję współpracę w projektach badawczych i edukacyjnych na temat sztucznej inteligencji, a także w zakresie wdrażania zasad etyki oraz zarządzania sztuczną inteligencją w instytucjach publicznych, biznesie oraz organizacjach pozarządowych.