dr Biały Filip Życiorys naukowy

dr Biały Filip Życiorys naukowy

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe obejmują problematykę normatywnej teorii politycznej oraz metodologii nauk społecznych. W szczególności zainteresowany jestem perspektywą obliczeniowych nauk społecznych, a także wyzwaniami etycznymi, społecznymi i politycznymi związanymi z rozwojem technologii sztucznej inteligencji (AI) oraz Big Data, a także wykorzystaniem w badaniach społecznych technik ilościowej analizy tekstu (quantitative text analysis), uczenia maszynowego (machine learning), uczenia głębokiego (deep learning) i przetwarzania języka naturalnego (natural language processing). W mojej pracy naukowej i dydaktycznej podejmowałem problematykę demokracji agonistycznej, teorii ideologii, pojmowania polityczności oraz kontekstualizmu historycznego.

Pobyty badawcze

2020-2021 - Visiting Fellow, Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities (CRASSH), University of Cambridge

2019 - Visiting Fellow, Department of Government, London School of Economics and Political Science

Wykształcenie

2019 - studia podyplomowe Przetwarzanie danych - Big Data, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2017 - doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, specjalność filozofia polityczna, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2009 - magister politologii, specjalność dziennikarska, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu