dr hab. Gołębiowska-Suchorska Agnieszka ElżbietaWykaz prowadzonych zajęć

 

dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska w latach 1998-2017 prowadziła zajęcia:


1. Kultura Rosji / Kultura rosyjska (wykład i konwersatorium w języku polskim i rosyjskim)

2. Praktyczna nauka języka rosyjskiego (ortografia, pisanie, nauka j. rosyjskiego w grupie początkującej, interpretacja tekstu literackiego)

3. Antropologia kultury (wykład i konwersatorium w języku rosyjskim)

4. Etnografia Polski (wykład i konwersatorium w języku polskim)

5. Wstęp do kulturoznawstwa (wykład i konwersatorium w języku polskim)

6. Wykłady specjalizacyjne i mon ograficzne:

- Ikona – wymiar teologiczny i artystyczny (w języku polskim)
- Folklor dzieci i dla dzieci (w języku rosyjskim)
- Dowcip radziecki i rosyjski (w języku polskim)
- Miłość, rodzina i dziecko w ZSRR (w języku rosyjskim)
- Strach w folklorze dziecięcym i młodzieżowym (w języku rosyjskim)
- Magia i ezoteryka w ZSRR i współczesnej Rosji (specjalizacyjny w języku rosyjskim)

 

7. Zajęcia specjalizacyjne:
- Rosyjski folklor obrzędowy(w języku rosyjskim)
- Folklor rosyjski (w języku rosyjskim)
- Gatunki folkloru współczesnego (w języku rosyjskim)
- Humor w folklorze współczesnym (w języku rosyjskim)