dr hab. Gołębiowska-Suchorska Agnieszka ElżbietaTematyka seminariów

dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska

 

Zakres tematyczny seminarium obejmuje zjawiska z zakresu tradycyjnego i współczesnego folkloru rosyjskiego (słownego i materialnego), ikonografii rosyjskiej, zjawisk współczesnej kultury rosyjskiej.

 

Promotor prac magisterskich na specjalnościach filologia rosyjska i lingwistyka stosowana (studia drugiego stopnia stacjonarne):

2010 rok:
1. Kinga Płuza, „Granica” w rosyjskim ludowym obrzędzie weselnym i pogrzebowym / Концепт граница в русском свадебном и погребальном обряде
2. Ewelina Stasiak, „Dar” w folklorze rosyjskim (na materiale obrzędów wesela i kolędowania) / Обмен дарами в русском фольклоре (на материале обрядов свадьбы и колядования)
3. Jolanta Piotrowska, Ambiwalencja postaci Baby Jagi w bajkach rosyjskich / Амбивалентность образа Бабы-яги в русских народных сказках
2011 rok:
4. Justyna Wiśniewska, Dziecko jako przedmiot i podmiot folkloru rosyjskiego / Ребенок как субъект и объект русского фольклорного творчества
5. Justyna Rutkowska, Ambiwalencja kobiety w tradycyjnym folklorze rosyjskim / Амбивалентность женщины в традиционном русском фольклоре
6. Agnieszka Janicka, Народная традиция и современность (на примере русской избы) / Tradycja ludowa i współczesność (na przykładzie rosyjskiej chaty)
7. Katarzyna Janowska, Ikonografia prawosławna i malarstwo współczesne - inspiracje i różnice / Православная иконография и современное искусство - взаимосвязи и отличия
8. Geszkiewicz Marta, Folklor łagrów radzieckich / Русский лагерный фольклор
9. Daria Stałowska, Ikona prawosławna w życiu osobistym, społecznym i państwowym Rosjan / Функции православной иконы в личной, общественной и государственной жизни русских
10. Izabela Rygielska, Tradycja ludowa we współczesnych obrzędach przejścia (na przykładzie narodzin dziecka) / Современное состояние народных переходных обрядов (на примере рождения ребенка)
11. Katarzyna Wysocka, Symbolika zwierząt w rosyjskich świętach ludowych / Символика животных в русских народных праздниках
12. Dorota Szułczyńska, Tradycja ludowa we współczesnych obrzędach przejścia (na przykładzie wesela) / Современное состояние народных переходных обрядов (на примере свадьбы)
13. Wioleta Nowakowska, Symbolika ognia w kulturze pogańskiej, prawosławnej i radzieckiej / Символика огня в языческой, православной и советской культуре
2012 rok:
14. Agata Cejmerowska, Współczesne rosyjskie obrzędy przejścia / Современные русские обряды перехода
15. Karolina Maria Doroszko, Rzeczywistość Związku Radzieckiego i jej obraz w dowcipach / Действительность Советского Союза и ее отражение в анекдотах
2013 rok:
16. Norberczyk Emil, Obraz ducha domu w kontekście współczesnej kultury rosyjskiej / Образ домового в контексте современной русской культуры
2014 rok:
17. Marta Szymańska, Zawody magiczne w folklorze rosyjskim / Профессии-посредники в русском фольклоре

18. Aneta Mikołajczak,Folklor studencki / Студенческий фольклор 

19. Ilczyszyn Anika, Współczesne święta rosyjskie / Современные русские праздники

20. Serafin Ewa, Folklor subkultury hippisów w Rosji / Фольклор субкультуры хиппи в России

21. Badzińska Aleksandra, Obraz wodza we współczesnym folklorze rosyjskim / Образ вождя в современном русском фольклоре

2015 rok:

22. Sylwia Piekarska, Praktyki magiczne w rosyjskim folklorze dziecięcym / Магические практики в русском детском фольклоре
23. Emilia Rzekanowska, Всесоюзня пионерская организаия имени В. И. Ленина – история, идеология, деятельность / Wszechzwiązkowa Organizacja Pionierska imienia W. I. Lenina – historia, ideologia, działalność
24. Aleksandra Salwa, Folklor kibiców siatkówki / Фольклор болельщиков волейбола


Promotor prac licencjackich na specjalnościach filologia rosyjska i lingwistyka stosowana (studia pierwszego stopnia stacjonarne):

2010 rok:
1. Bartosz Błażejczyk, Rabinowicz – bohater rosyjskich dowcipów / Рабинович – герой русских анекдотов
2. Sylwia Kaźmierczak, Postacie z radzieckich filmów animowanych jako bohaterowie dowcipów / Герои советских мультфильмов в русских анекдотах
2011 rok:
3. Emil Norberczyk, Południce, leszaczychy, rusałki – rosyjskie żeńskie demony przyrody / Полудницы, лешачихи, русалки – русские женские демоны природы
4. Katarzyna Klim, Pseudofolklor radziecki jako zjawisko kultury rosyjskiej XX wieku / Советский псевдофольклор как феномен русской культуры XX века
2012 rok:
5. Karolina Makowska, Symbolika niedźwiedzia w rosyjskiej kulturze ludowej/ Cимволика медведя в русской народной культуре
6. Anika Ilczyszyn, Symbolika kota w rosyjskiej kulturze ludowej/Cимволика кота в русской народной культуре
7. Agnieszka Markiewicz, Współczesne pseudozamawiania jako wtórne formy folkloru/Современные псевдозаговоры как вторичные формы фольклора
8. Marta Szymańska, Symbolika wilka w rosyjskiej kulturze ludowej/Символика волка в русской народной культуре
9. Ewa Serafin, Symbolika owadów-pasożytów w rosyjskiej kulturze ludowej / Символика домашних насекомых-паразитов в русской народной культуре
10. Aneta Mikołajczak, Symbolika zająca w rosyjskiej kulturze ludowej / Cимволика зайца в русской народной культуре
2013 rok:
11. Rzekanowska Emilia, Obraz Królewny Żabki w kontekście kultury ludowej / Образ Царевны-лягушки в контексте народной культуры
12. Piekarska Sylwia, Rosyjskie kołysanki ludowe / Русские народные колыбельные песни
13. Salwa Aleksandra, Szkolne graffiti jako gatunek folkloru dziecięcego / Школьное граффити как жанр детского фольклора
14. Czarzasta Monika, Treści obsceniczne w folklorze dziecięcym / Детский матерный фольклор
15. Anna Pudlik, Wizerunek wodza we współczesnych dowcipach rosyjskich / Образ вождя в современных русских анекдотах
16. Kamińska Judyta, Obraz Kościeja Nieśmiertelnego w folklorze rosyjskim / Образ Кощея Бессмертного в русском фольклоре
17. Kaczmarek Agata, Rosyjskie zabawy dziecięce / Русские детские игры
18. Joanna Traczuk, Symbolika żmii w rosyjskiej kulturze ludowej / Символика змеи в русской народной культуре
19. Ewelina Bereźnicka, Symbolika konia w rosyjskiej kulturze ludowej / Символика коня в русской народной культуре

20. Katarzyna Boćwińska, Symbolika koguta/kury w rosyjskiej kulturze ludowej / Символика петуха/курицы в русской народной культуре

21. Joanna Kozłowska, Kult wody w folklorze rosyjskim / Культ воды в русском фольклоре

2015 rok:

22.Marta Kobylarz, Obraz szpitala psychiatrycznego w twórczości A. Czechowa i W. Garszyna / Образ психиатрической больницы в творчестве А. П. Чехова и В. М. Гаршина 

 

W latach 2010-2015 recenzent 25 prac licencjackich oraz 9 prac magisterskich.