Pracownicy

mgr Perczyńska Kinga Karolina

referent
E-mail:
kingap@ukw.edu.pl
Jednostka organizacyjna:
Biuro Karier
Adres:
85-090 Bydgoszcz, Ogińskiego 16
Telefon:
52 32 36 714, -758
Faks:
52 32 36 714, -758
E-mail:
biurokarier@ukw.edu.pl
WWW jednostki:
otwórz stronę www