Pracownicy

kierownik

Banaszak Małgorzata Maria

mgr

523216191(41, 31)
mbanaszak@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Biuro Funduszy Europejskich

Adres:

85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp. 2/13

0 52 321 61 91 w. 41
052 321 61 91 w. 42
otwórz stronę www

mgr Banaszak Małgorzata Maria