Pracownicy

profesor uczelni, kierownik zakładu

Siwiec Marek Kazimierz

dr hab.

Jednostka organizacyjna:

Instytut Filozofii

Adres:

85-092 Bydgoszcz, ul. Ogińskiego 16

Informacje:

dr Marek Kazimierz Siwiec
Wykaz publikacji

I. Książki

1. Los, zło, tajemnica. Ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza, Bydgoszcz 2005, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
2. Od Platona do Beardsleya. Drogi estetycznej metakrytyki, Bydgoszcz 2005, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

II. Filozofia, estetyka – rozprawy, artykuły

3. Walter Benjamin – przemiany i trwałość wartości estetycznych, w; „Poezja”, nr 1, 1977, s. 90-93.
4. George Dickie – instytucjonalna koncepcja sztuki i przedmiotu estetycznego, w; „Studia Estetyczne”, t. XV, 1978, PWN, Warszawa 1980, s. 344-348.
5. Koncepcja przedmiotu estetycznego Monroe C. Beardsleya, w; „Studia z Nauk Społecznych”, Zeszyt 3, pod red. Leona Gumańskiego, Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1979, s. 57-69.
6. Status estetycznej metakrytyki, w; „Studia z Nauk Społecznych”, Zeszyt 7, pod red. Leona Gumańskiego, Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1988, s. 163-181.
7. O filozofii krytyki artystycznej Monroe C. Beardsleya, w; Estetyka Pluralistyczna, Sympozjum w setną rocznicę urodzin Władysława Tatarkiewicza, pod red. Alicji Kuczyńskiej, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1989, s. 144-154.
8. Zbigniew Herbert – poetyckie ugruntowanie filozofii, w; „Sztuka i filozofia”, Wyd. Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, nr 4, 1991, s. 149- 155.
9. Czesław Miłosz – poezja, Filo-Sofija („Sławna będzie ich przyjaźń...) i „nitka... swego losu, w; Poetyka bez granic, pod red. Włodzimierza Boleckiego i Wojciecha Tomasika, Instytut Badań Literackich Wyd., Warszawa 1995, s. 190-202.
10. „W jaki sposób jest możliwa krytyka?” – Koncepcja wartości estetycznej Monroe C. Beardsleya i jej metakrytyczne znaczenie, w; Jedność i wielość, pod red. Stefana Sarnowskiego, Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1996, s. 210-237.
11. Trzy estetyczno-metakrytyczne wizerunki krytyki artystycznej: David Hume, Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, w; Wokół Kanta i innych, pod red. Stefana Sarnowskiego i Grzegorza Dominiaka, Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1998, s. 79-102.
12. Piesek przydrożny – a zło, w; „Kwartalnik Artystyczny”, nr 4, 1998, s. 237-240.
13. Początki estetycznej metakrytyki: Sokrates, Platon i Arystoteles, w; Od Platona do współczesności, pod red. Stefana Sarnowskiego i Grzegorza Dominiaka, Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1999, s. 47-70.
14. „Więc czymże jestem... ”, w; Poezja i egzystencja, O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 1999, s. 147-158.
15. T o jako źródłowa głębia doświadczenia zła i ciemne źródło w poemacie Nokturny Aleksandra Wata, w; „Filo-Sofija”, nr 1, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2001, s. 9-37.
16. Egzystencja w obliczu śmierci i ku tajemnicy, w; „Filo-Sofija”, nr 3, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2003, s. 7-43.
17. Siwiec, M. K. (2007) ‘Twórca a myśl estetyczna Michała Anioła Buonarrotiego’. Filo-Sofija 1 (7): 35-60.

II. Krytyka artystyczna – szkice i recenzje

18. Drzewo życia, w; „Kontrasty”, nr 11, 1976 (rec. – J. R. Tomiccy, Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka, LSW, Warszawa 1975).
19. W poszukiwaniu własnego czasu, w; „Poezja”, nr 4, 1976 (o wierszach Krystyny Miłobędzkiej, Stanisława Dana, Jana Kulki, Stanisława Pasternaka).
20. Czy słońce wzejdzie?, w; „Tygodnik Kulturalny”, nr 11, 1976.
21. Kultura i ciało, w; „Tygodnik Kulturalny”, nr 25, 1976 (o poezji Stanisława Grochowiaka).
22. Krzyk w obronie natury, w; „Tygodnik Kulturalny”, nr 11, 1977 (o poezji Jana Bolesława Ożoga).
23. Próba czasu, w; „Literatura”, nr 5, 1977 (o wierszach Mieczysława Kucnera).
24. „Czy można oszaleć z poezji?”, w; „Literatura”, nr 33, 1977 (o wierszach Jana P. Krasnodębskiego).
25. Droga do źródeł, w; „Nowy Wyraz”, nr 2, 1980 (o wierszach Janusza B. Roszkowskiego).
26. Bunt przeciwko nieobecności, „szalona czułość” i „połatany los” w wierszach Pawła Szydła, przedmowa do książki poetyckiej Pawła Szydła, Niebo nie dla nieobecnego, Wyd. KSK Pobocza, Więcbork 2000, s. 1-11.

III. Tłumaczenie z angielskiego

27. Zbigniew A. Pełczyński, Hegel a brytyjski parlamentaryzm, w; Zbigniew A. Pełczyński, Wolność, państwo, społeczeństwo, Hegel a problemy współczesnej filozofii politycznej, pod red. Karola Bala i Marka N. Jakubowskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 136-155.

IV. Wywiad

28. Lampa Diogenesa ? Z Markiem Kazimierzem Siwcem, poetą, filozofem rozmawia Tomasz Fąs, Bydgoski Informator Kulturalny, maj 2005, s. 40-41.

V. Twórczość poetycka

1. Odwrócone lustro, Iskry, Warszawa 1979.
2. Twój świt ucieka nad ranem, KPTK, Bydgoszcz 1984.
3. Kostka, Pomorze, 1990.
4. Wiele utworów opublikowałem w pismach literackich, m. in. w „Poezji” (Warszawa), „Nowym Wyrazie” (Warszawa), „Kwartalniku Artystycznym” (Bydgoszcz), „Okolicy poetów – Kwartalniku” (Poznań), „Frazie” (Rzeszów).
5. Moje wiersze były prezentowane w telewizji i w radio.
6. Liczne utwory zostały wybrane do antologii m. in. takich jak Debiuty poetyckie 1979: antologia, J. Leszina-Koperskiego, A. K. Waśkiewicza (Warszawa 1980), Arka poezji A. Jędrzejczaka (Bydgoszcz 1998), Droga do Ashramu, Antologia poezji kontrkulturowej (Bydgoszcz 1998), Rozkwita pamięć między wierszami K. Ćwiklińskiego (Toruń 2000).
7. Brałem też udział w wielu audycjach telewizyjnych i radiowych.
Red. naukowa:
1. Red. działu „Filo-Sofija i poezja”, Filo-Sofija 1 (7), 2007, s. 317-335.

Warsztaty Herbertowskie w dniach 18 – 20 października w Oborach. Referat: Twórca w poezji Zbigniewa Herberta. Rozważania o drodze twórcy i źródle.
Konferencja naukowa: Bóg, byt i świat w twórczości Zbigniewa Herberta.
UMK w Toruniu, 15-17 maja 2008. Referat: Twórca i twórczość w dziele Zbigniewa Herberta. Rozważania o źródłowych doświadczeniach twórczości i drodze twórcy.Należę do Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Współtworzyłem pismo Filo-Sofija i wchodzę w skład Rady Redakcyjnej.

dr hab. Siwiec Marek Kazimierz