Pracownicy

Eckert Maria

mgr

Jednostka organizacyjna:

Studium Praktyk

Adres:

85-092 Bydgoszcz, ul. Ogińskiego 16 (IV piętro)

52 -336710, 336 711, 336 712
spz@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

mgr Eckert Maria