dr Marszałek KatarzynaUdział w konferencjach naukowych

28.11.2018 r.,  wystąpienie na Kujawskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku; Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy; (wystąpienie) Kobiety obecne czy nieobecne?

26.11.2018 r., udział czynny w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Prawa kobiet, upodmiotowienie i równość płci 1918-2018, Uniwersytet Warszawski, (wystąpienie) Harcerska lista (nie)obecności. Kobiety obecne czy nieobecne? W narracjach autorów publikacji

23.11.2018 r.,  wystąpienie na udział czynny w  OGARNIĘCI? Harmonia czy chaos? Diagnozy współczesności. Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, (wystąpienie) Selfi autoportret narcyzów czy obywateli wirtualnej wioski?

21.11.2018 r.,  wystąpienie na Kujawskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku; Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy; (wystąpienie) Kobiety obecne czy nieobecne?

24.10.2018 r., udział czynny w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, Kobiety niepodległości. Działalność patriotyczna kobiet na ziemiach polskich w latach 1795-1922, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych IXI i XX w. Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, Zakład Teorii i Historii Wychowania Instytutu Pedagogiki, (wystąpienie) Skautki i Harcerki niepodległości- działalność patriotyczna skautek i harcerek na ziemiach polskich 1911-1922,

17-19.10.2018 r., udział czynny w III Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, Edukacja Równościowa, Wyzwania- Potrzeby-Możliwości, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki, Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, (wystąpienie) Równouprawnienie w organizacjach harcerskich w Polsce- analiza ilościowo- rodzajowa, udział w warsztatach Imigranci i uchodźcy w lokalnej społeczności. Jak razem tworzyć warunki partycypacji i integracji?

październik 2018 r., współautorstwo (wraz z Urszulą Warchlocką) gry dydaktycznej Tropami tych, co przed nami,  opracowanej dla Związku Harcerstwa Polskiego i  współfinansowania  z Ministerstwa Obrony Narodowej (MON 159/2018/330012/603/377). Gra opracowana została w ramach obchodów roku 100-lecia Niepodległej i 100-lecia harcerstwa. I stanowi jedną z gier z pakietu trzech gier terenowych.

6.10.2018 r., udział czynny w Konferencji Harcmistrzowskiej „W drodze do mistrzostwa”. Prowadzenie panelu dyskusyjnego konferencji

4.10.2018 r. udział czynny w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Spółdzielczym Ośrodku Kultury „Stokrotka” w Świeciu, (wykład inauguracyjny) Kobiety obecne czy nieobecne

25.08.2018., członkini komitetu naukowego oraz udział czynny w Latającym Uniwersytet Każdego Wieku!, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, członek komitetu naukowego, (wykład) „Fast education, fast sex, fast food, fast car... życie społeczne w szybkiej rzeczywistości Polski XXI” oraz (warsztat) „Komunikacja interpersonalna

8-11.08.2018, udział czynny w  Ogólnopolskiej Konferencji Instruktorskiej  Czy(m) było, jest i będzie wychowanie harcerskie?, Harcerski Instytut Badawczy Związku Harcerstwa Polskiego, (wystąpienie) Harcerki w niepamięci?

22.07.2018 r., udział czynny w Konferencji Ogólnopolskiej, Kultura a zbrodnia - społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępczości, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze, Stowarzyszenie „Schola Humana”, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (oddział Białystok) , Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej; (wystąpienie) Kultura harcerska- szansą na przeciwdziałanie społeczno-kulturowym uwarunkowaniom przestępczości?

14-15.06.2018 r.,  udział czynny w I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Pamięć – Historia – Tożsamość. Edukacja i polityka historyczna w procesie konstruowania narracji naszej wspólnoty, Uniwersytet Opolski, prowadzenie sesji pt. Pamięć zbiorowa a tożsamość. Od dzieciństwa do wczesnej dorosłości, oraz wystąpienie  Narracje historyczne organizacji harcerskich

13.06.2018 r., udział czynny w V Ogólnopolskiej Konferencji Pieczy Zastępczej, Jak skutecznie pomóc dziecku i jego rodzinie?  Dajmy dziecku szansę, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla naszych dzieci”; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu; Dom dziecka w Lubieniu Kujawskim; Placówka opiekuńczo wychowawcza „Maluch” we Włocławku Centrum opieki nad dzieckiem we Włocławku; (wystąpienie) Mediacja sztuką rozwiązywania konfliktów

19.03.2018 r.; wystąpienie na Akademii Sztuk Wszelkich; Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy; (wystąpienie)  Mediacja sztuką rozwiązywania konfliktów

23.04.2018 r.;  wystąpienie na Akademii Sztuk Wszelkich; Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy; (wystąpienie) Wyzwania i możliwości kampanii społecznych

21.02.2018 r.; wystąpienie dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, (wystąpienie)  Organizacje harcerskie w Polsce

10.02.2018  r.; udział czynny w Ogólnopolskiej Konferencji Instruktorskiej  Jak wychowuje harcerstwo, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, Hufiec Ziemi Koszalińskiej, (wystąpienie oraz warsztat) Organizacje harcerskie w Polsce

5.02. 2018 r.; udział czynny Konferencji dla nauczycieli i dyrektorów szkół, Rola harcerstwa w wychowaniu oraz kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, (wystąpienie)  Organizacje harcerskie w Polsce i elementy Harcerskiego Systemu Wychowawczego

5.12.2017 r.; udział czynny w  Konferencja dla nauczycieli, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli, Hufiec ZHP Bydgoszcz, (wystąpienie) Harcerski System Wychowania, Harcerski System Wychowania,

22.11.2017 r., udział czynny w  OGARNIĘCI? Harmonia czy chaos? Diagnozy współczesności. Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, (wystąpienie) Młodzi gniewni czy wytresowani”? Możliwości i wyzwania młodzieży z pokolenia NEET,

16.11. 2017 r.; wystąpienie na Akademii Sztuk Wszelkich; Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy; (wystąpienie) Fast education, fast sex, fast food, fast car... życie społeczne w szybkiej rzeczywistości Polski XXI

listopad 2017r.; uczestnictwo w szkoleniu w ramach projektu wdrożeniowego Innowacyjny Dydaktyk UKW, szkolenie w zakresie zarządzania informacją pt: Wykorzystanie cyfrowych źródeł informacji w procesie dydaktycznym,

listopad 2017- luty 2018 r.; uczestnictwo w szkoleniu w ramach projektu wdrożeniowego Innowacyjny Dydaktyk UKW, szkolenie w zakresie zarządzania informacją pt: Coaching w edukacji, w wymiarze 40 godzin

27.11.2017 r., uczestnictwo w szkoleniu dla Specjalistów- Kadra pedagogiczna i Medyczna Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a, Uczeń/pacjent z tikami i zespołem Tourette’a

11-16.09.2017 r., udział czynny XXXI Letniej Szkole Młodych Pedagogów,  Problemy z własnym lub cudzym warsztatem pisarstwa naukowego, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Komitet Nauk Pedagogicznych

18.08.2017 r.; udział czynny w V Zlocie Kadry Związku Harcerstwa Polskiego, Kielce, (warsztat) Mediacja sztuką rozwiązywania konfliktów

17.08.2017 r., udział czynny w V Zlot Kadry Związku Harcerstwa Polskiego, Kielce, (wystąpienie i prowadzenie dyskusji) Harcerskie kodeksy moralne na przestrzeni lat 1918-2017,

7-8.06. 2017 r. udział czynny w IV Ogólnopolskiej Konferencji Pieczy Zastępczej, Dajmy dziecku szansę, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla naszych dzieci”; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu; Dom dziecka w Lubieniu Kujawskim; Placówka opiekuńczo wychowawcza „Maluch” we Włocławku Centrum opieki nad dzieckiem we Włocławku; (wykład inauguracyjny) Opieka nad dziećmi i młodzieżą osieroconą i potrzebującą pomocy w latach 1907-2017, na przykładzie placówek bydgoskich

22.05. 2017 r., udział czynny w  Młodzieżowej Akademii Kreatywności z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, (wystąpienie) Animacja społeczno- Kulturowa

6-7.04. 2017 r., udział czynny w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Młodzież jako przedmiot i podmiot badań pedagogicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, (wystąpienie) Organizacje harcerskie jako przedmiot i podmiot badań naukowych w Polsce w latach 1960-2016

15.02.2017 r., udział czynny w Forum edukacji humanistycznej Paideia, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, (wystąpienie) Wyzwania i możliwości kampanii społecznych

2.12.2016 r., udział czynny w Dniu mediacji, Zakład Karny w Fordonie, (wystąpienie)  ABC mediacji

2.12.2016 r., udział czynny w Dniu mediacji, Zakład Karny w Koronowe, (wystąpienie)  ABC mediacji

30.11. 2016 r.,  udział czynny w Wszechnica, czyli spotkania młodych z nauką,  Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, (wystąpienie)  Życie społeczne w płynnej "fast" rzeczywistości

16.11.2016 r.; wystąpienie na Akademii Sztuk Wszelkich; Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy; (wystąpienie) Dziedzictwo którego nie można odrzucić – historia Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918-2016

7-8.11.2016 r., udział w seminarium naukowym, Dyskurs edukacyjny w ujęciu interdyscyplinarnym. Warsztat Analizy Dyskursu, Warsztat analizy narracyjnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

3-4.11. 2016 r., udział czynny w 21. Biennale Sztuki dla Dziecka Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu; (warsztat)  Od (u)śmiechu wszystko się zaczyna

26.10. 2016 r.; wystąpienie na Akademii Sztuk Wszelkich; Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy; (wystąpienie)  Wyzwania i możliwości kampanii społecznych”, Akademia Sztuk Wszelakich

25.10.2016 r., udział w seminarium naukowym, Instruktor – Pedagog – Wychowawca. Harcerstwo jako pedagogia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych Instruktorski Krąg Akademicki i Zakład Dydaktyki Ogólnej

12.10. 2016 r., udział czynny w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej; Kreatywność- fakty i mity, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Zakład Psychologii Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Studenckie Koła Naukowe „Strefa Twórczych Dyskusji” oraz „Mediam”; (poster) Kreatywność w Związku Harcerstwa Polskiego

5.10. 2016 r.; udział czynny w Konferencji metodycznej „Viverce sine alcohol” profilaktyka uzależnień jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób objętych systemem resocjalizacji w Polsce i Europie; Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grudziądzu, Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu, Miasto Grudziądz; (wystąpienie)  Uwarunkowania socjalizującej przemocy w multikulturowym świecie. Śmiech morderców – Breivik i inni.  Psychogram przyjemności zabijania

17-19.09.2016 r., udział w szkoleniu programu rozwojowego Lider +, moduł III Zarządzanie procesem pracy z kadrą, Centralna Szkoła Instruktorska Związku Harcerstwa Polskiego

12-16.09.2016 r., udział czynny w XXX Letniej Szkole Młodych Pedagogów, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, (wystąpienie) Różne narracje? Czy też nierzetelności badaczy w pracach naukowych dotyczących organizacji harcerskich w Polsce

22.07.2016 r., udział czynny w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kultura a migracje - stan, wyzwania, perspektywy; Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze, Stowarzyszenie „Schola Humana”, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (oddział Białystok) , Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej; (wystąpienie), Doktorzy klauni w peruwiańskim Betlejem. Edukacja i praca socjalna w środowiskach defaworyzowanych Amazonii Peruwiańskiej (wraz z dr hab. P. Grzybowskim)

15-17.06.2016 r., udział czynny w III Ogólnopolskiej Konferencji Rodzina w lokalnym systemie..., Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla naszych dzieci”; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu; Dom dziecka w Lubieniu Kujawskim; Placówka opiekuńczo wychowawcza „Maluch” we Włocławku Centrum opieki nad dzieckiem we Włocławku; (warsztat) Wyzwania i możliwości kampanii społecznych w obszarach rodzina, dziecko, instytucje wsparcia oraz ABC fundraising

maj 2016 r., przeprowadzenie warsztatów dla Studentek i Studentów  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundraising i kampanie społeczne

24.05. 2016 r.; udział czynny w seminarium Jak Mikołaj Kopernik został harcerzem, Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, (wystąpienie)  Wartości harcerskie a Mikołaj Kopernik

maj  2016 r.; udział czynny w Bydgoskim Festiwalu Nauki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; (wystąpienie) Mediacja sztuką rozwiązywania konfliktów

19.05. 2016 r., udział czynny w Dniu Otwartym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, (wystąpienie) Mediacja sztuką rozwiązywania konfliktów

9-10.04.2016 r., udział w szkoleniu, Train the trainers kurs przygotowujący do prowadzenia szkolenia moduł II, Motywowanie w działaniu, Centralna Szkoła Instruktorska Związku Harcerstwa Polskiego

19.03.2016 r., udział w warsztatach Matryca kompetencji- narzędzie wspierające rozwój instruktorów i przygotowanie do pełnienia funkcji, Centralna Szkoła Instruktorska Związku Harcerstwa Polskiego

4.12. 2015 r., uczestnictwo w szkoleniu Trenera Edukacji HIP Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, w zakresie „Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami” moduł I, Program Rozumienie Ludzkiej Natury Profesora P.G.

2.12. 2015 r., udział czynny w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Oblicza prasy harcerskiej i skautowej, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, (wystąpienie) Wybrane deklaracje ideowe ZHP opublikowane w czasopiśmiennictwie w latach 1918-2015

21-22.11.2015 r., udział w szkoleniu programu rozwojowego Lider +, moduł II, Motywowanie w działaniu, Centralna Szkoła Instruktorska Związku Harcerstwa Polskiego

3-4.10.2015 r., udział w szkoleniu Train the trainers kurs przygotowujący do prowadzenia szkolenia programu rozwojowego LIDER +, moduł I „Kierowanie ludźmi w praktyce” Centralna Szkoła Instruktorska Związku Harcerstwa Polskiego

14-19.09.2015 r., udział czynny w XXIX Letniej Szkole Młodych Pedagogów, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, (wystąpienie) Praca nad sobą członków organizacji, w świetle deklaracji ideowych Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918-2015- analiza materiałów źródłowych

8-9.08. 2015 r.; organizacja konferencji harcmistrzowskiej, Harcmistrz: Lider, Mentor, Kreator Rzeczywistości, Związek Harcerstwa Polskiego, Gaj, (wystąpienie) Mediacja sztuką rozwiązywania konfliktów” oraz (warsztaty)  Fundraising i kampanie społeczne

17-19.06. 2015 r. udział czynny w II Ogólnopolskiej Konferencji  Opieka nad dzieckiem w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Szanse i zagrożenia, Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim, Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Maluch” we Włocławku, Centrum Opieki nad dzieckiem we Włocławku, Stowarzyszenie Daj szansę Włocławek, (wykład inauguracyjny) Neoliberalne uwikłania opieki nad dzieckiem w instytucjonalnej pieczy zastępczej szanse i zagrożenia

24.05. 2015 r.; udział czynny w Bydgoskim Festiwalu Nauki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; (wystąpienie) Komunikacja interpersonalna

23.04.2015 r.; udział czynny w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sto pytań o kreatywność, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, (wystąpienie) Pracownik socjalny zawód wymagający kreatywności?

14-15.03.2015 r., udział w szkoleniu programu rozwojowego Lider +, moduł I, Kierowanie ludźmi w praktyce, Centralna Szkoła Instruktorska Związku Harcerstwa Polskiego

2015 r., udział w warsztacie E. Kulczyckiego, Pisanie wniosków o granty, Instytut Pedagogiki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2015 r., udział w szkoleniu, Uznawanie efektów kształcenia. Nowe wyzwanie dla polskich uczelni, Biuro Karier Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

2015 r., udział w szkoleniu Zmiany w prawie karnym a nowe zasady mediacji, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy,

2015 r., udział w szkoleniu, Zmiany w prawie rodzinnym a nowe zasady mediacji, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy,

2015 r., udział w konferencji, Relacje-praca-życie pozawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2015 r.; udział w I Seminarium Metodologiczne, Jakość w badaniach pedagogicznych; Instytut Pedagogiki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

grudzień 2014-marzec 2015 r., uczestnictwo w szkoleniu fundraising w praktyce- tworzenie i realizacja kampanii społecznych i fundraisingowych,  organizowanym przez Fundację Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów, liczba godzin 64

14.11.2014 r.; wystąpienie na Akademii Sztuk Wszelkich; Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy; (wystąpienie) Fast education, fast sex, fast food, fast car... życie społeczne w szybkiej rzeczywistości Polski XXI

15-20.09. 2014 r.; udział czynny w XXVIII Letniej Szkole Młodych Pedagogów, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski im Jana Pawła II; (wystąpienie) Na zawsze w harcerstwie
10.06.2014 r.; prezentacja wyników (wraz z Sławomirem Pasikowskim) na posiedzeniu Komitetu Nauk Pedagogicznych  PAN badań własnych Parametryzacja nauczyciela akademickiego w świetle arkuszy okresowej oceny na kierunkach pedagogicznych

29.05. 2014 r.; udział czynny w Bydgoskim Festiwalu Nauki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; (wystąpienie) Zasady dobrej komunikacji

21.05. 2014 r.; współorganizacja ogólnopolskiego seminarium naukowe z okazji pięciolecia Zakładu Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; (prezentacja) czasopisma Edukacja-Animacja-Kultura

maj 2014 r.; udział czynny w spotkaniu z interesariuszami zewnętrznymi; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; (prezentacja) specjalności animacja społeczno-kulturowa

maj 2014 r.; udział czynny w Dniu Otwartym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, (warsztatu) Mediacje sztuka rozwiązywania konfliktów

25.02.2014 r.; udział czynny w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Człowiek w przestrzeni lokalnej- dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej Innego w warunkach wielokultorowości; Uniwersytet Śląski; (prowadzenie warsztatów) Mediacja jako narzędzie integracji społecznej

2014 r., udział w warsztatach członków zespołu odpowiedzialnego za rozwój kadry wychowawczej w jednostkach terenowych NGO, Niepubliczny Ośrodek Nauczycieli oraz Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego, „Qwercus”, Bydgoszcz

2014 r.; udział w szkoleniu Finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym UE Horyzont 2020; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; zasięg ogólnopolski

2014 r.; udział w seminarium Niepełnosprawność- czas wolny, turystyka i rekreacja”; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy;

2014 r.; udział w konferencji Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń społecznych; Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Edukacyjnych;

25.10.2013 r.; udział czynny w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Trudności adaptacyjne osadzonych oraz napotykane problemy członków ich rodzin, a możliwości ich przezwyciężania; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Zakład Karny w Potulicach, (wytępienie wspólne z joanna Fik, Magdalena Kowalska) Kształcenie  pedagogów „do pracy” z osadzonymi  na przykładzie uczelni publicznej i niepublicznej

28.09.2013 r.; udział czynny w Konferencji Komisji Historycznej ZHP, Udział harcerstwa w odzyskaniu i zachowaniu niepodległości polski na przestrzeni dziejów”; Komenda oraz Komisja Historyczna ZHP Chorągwi Krakowskiej; (wystąpienie) ZHP-stowarzyszenie wychowujące obywateli dla potrzeb Polski w latach 1918-1939, 1945-1989

10-12.05.2013 r. uczestnictwo w szkoleniu w zakresie opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi, organizowanym przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy, 21 godzin

2013-2014 r.; współorganizacja szkoleń z jakość kształcenia; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; (wystąpienie) Weryfikacja efektów kształcenia

2013 r.; współorganizacja szkoleń z jakość kształcenia; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; (wystąpienie) System Zapewniania Jakości kształcenia UKW

22.05. 2013 r.; udział czynny w Dniu Instytutu Pedagogiki; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; (warsztaty) Planowanie własnego rozwoju

2013 r.; udział w szkoleniu Zarządzanie własnością intelektualną; Fundacja ProRegio

2013 r.; udział w konferencji Akredytacja na kierunkach społecznych, humanistycznych i ekonomicznych po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji; Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

2013 r.; udział w konferencji Zasady i kryteria akredytacji uczelni po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji; Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

2013 r.; udział w szkoleniu Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych; Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2012 r.; udział w kongresie Monitorowanie karier zawodowych absolwentów-dobre praktyki; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski

2012 r.; udział w szkoleniu Gamifikacja szkolnictwa wyższego szanse i zagrożenia, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2012 r.; udział w konferencji Strategia wprowadzania i ocena międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w Polsce w kontekście reform szkolnictwa wyższego; Instytut Badań Edukacyjnych

2012 r.; udział w seminarium Szkoła Wyższa, kompetencje społeczne, rynek pracy; Instytut Badań Edukacyjnych

2012 r.; udział w konferencji Krajowe Ramy kwalifikacji-zmiana dla edukacji i rynku pracy; Instytut Badań Edukacyjnych

2012 r.; udział w seminarium bolońskim Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; zasięg ogólnopolski

2011 r.; udział w seminarium bolońskim Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; zasięg ogólnopolski

2011 r.; udział w konferencji międzynarodowej  Walidacja akademicka w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji; Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej;

2011 r.; udział w warsztatach B+R=€ Nauki społeczne dla gospodarki; Wyższa Szkoła Europejska
im. ks. Józefa Tischnera; zasięg ogólnopolski

2011 r.; udział w szkoleniu Wdrażanie standardów zarządzania satysfakcją klienta we wskazanych urzędach administracji rządowej; Sofrecom Polska na zlecenie Kancelarii Prezesa na Rady Ministrów; zasięg ogólnopolski

13-14.10. 2010 r.; sekretarz i udział czynny  II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Uczestnictwo społeczne w średniej i późnej dorosłości - wymiar teoretyczny i praktyczny; ogólnopolski; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; (wystąpienie) Uczestnictwo społeczne seniorów Związku Harcerstwa Polskiego

26.10.2010 r.; udział czynny w  seminarium Podnoszenie kultury jakości kształcenia jako źródła reformy instytucjonalnej”; Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; (wystąpienie) System doskonalenia jakości kształcenia Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

wrzesień 2010 udział w  szkoleniu z zakresu mediacji organizowanym przez Fundację Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych w Gdańsku, liczba godzin 40

19-20.10. 2009 r.; udział czynny w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młode pokolenie- sprawcy i ofiary przemocy; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, (wystąpienie) Profilaktyka przeciw przemocy w ZHP

23.03. 2010 r.; współorganizacja Wizyty roboczej partnerów projektu  Internacjonalizacja oraz podnoszenie kultury jakości kształcenia jako źródła reformy instytucjonalnej; Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Uniwersytet w Stavanger Norwegia; (wystąpienie)  Dotychczasowe rezultaty realizacji projektu

2010 r.; udział w warsztatach Ewaluacja jako skuteczne narzędzie wspomagające realizację programów operacyjnych; Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO Biura Ewaluacji RPO

2009 r.; udział w seminarium Dzień Jakości; Uniwersytet Jagielloński; zasięg ogólnopolski

2009 r.; udział w konferencji międzynarodowej Reformy szkolnictwa wyższego w Europie; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; zasięg międzynarodowy

18-19.09.2009 r.; udział czynny w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych; Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi; (wystąpienie) Relacje wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej z rodziną zaprzyjaźnioną

25-26.06.2009 r.; udział czynny w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kierunki rozwoju

edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej; Uniwersytet w Białymstoku; (wystąpienie) Obszary edukacyjne występujące w programach Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1995-2008

maj 2009 r.; uczestnictwo w Dniach otwartych KPSW; Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; (prezentacja) Studium Praktyk Studenckich

16.04. 2009 r.; udział czynny w  seminarium Świat widziany oczyma młodych ludzi”; studenckie seminarium; Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego WSHE Włocławek; (wystąpienie) Planowanie własnej przyszłości

kwiecień 2009 r.; udział czynny w Dniach otwartych WSHE; Wyższa Szkoła Humanistyczno–Ekonomiczna we Włocławku; (warsztat) Planowanie rozwoju zawodowego

kwiecień 2009 r.; udział czynny w wyjazdach promocyjnych WSHE; Wyższa Szkoła Humanistyczno–Ekonomiczna we Włocławku; (wystąpienie) Stres egzaminacyjny jak wykorzystać go efektywnie, (warsztaty) Planowanie rozwoju zawodowego

1-2.03. 2008 r.; udział czynny w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Edukacja

społeczeństwa w XXI wieku; Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna we Włocławku oraz Stowarzyszenie Kultury Europejskiej; (wystąpienie)  ZHP szansą rozwoju czy też…?

2008 r.; udział w seminarium międzynarodowym Europejski obszar szkolnictwa wyższego a proces reform w polskim szkolnictwie wyższym; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zespół Ekspertów Bolońskich, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;

2008 r.; udział w warsztatach Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych; Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego na zlecenia fundacji Fundusz Współpracy, zasięg ogólnopolski

24-25.06.2007 r.; udział czynny w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Wychowanie patriotyczne tradycja i współczesność; Uniwersytetu w Białymstoku; (wystąpienie) Zmienność ideologii wychowania władz państwowych a przeobrażenia ideałów ZHP

czerwiec 2007 r.; udział czynny w Konferencji doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; (wystąpienie)  Wartości zawarte w statucie ZHP elementem stałym czy zmiennym?

2008 r.; udział czynny w Dniach otwartych WSHE; (warsztaty) Komunikacja międzyludzka

2007 r.; udział czynny w seminarium Przed Zjazdem programowym ZHP; kujawsko-pomorski; Komenda Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP; (wystąpienie) Aktualność ideału wychowania harcerskiego i rozumienia prawa harcerskiego

2007 r.; udział czynny w Włocławskim Festiwalu Kultury, Nauki, Techniki; Włocławskie Towarzystwo Naukowe; (warsztaty) Gry i zabawy integracyjne

2007 r.; udział czynny w seminarium Konferencja Programowa Hufców ZHP”;; Komenda Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP; moderator dyskusji

18.11.2006 r.; udział czynny w  seminarium Znaczenie harcerstwa we wspomaganiu rozwoju członków i osób nie zrzeszonych; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Kujawsko- Pomorska Chorągiew ZHP; (wystąpienie) ZHP szansą rozwoju czy też…?

17-18.11. 2006 r.; udział czynny w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Edukacja obywatelska w społeczeństwie wielokulturowym w dobie globalizacji, Uniwersytet Wrocławski; (wystąpienie)  Ideał wychowania harcerskiego inspiracją dla współczesnej młodzieży czy też odległą zapomnianą historią?

12.11. 2006 r.; koordynacja badania metodą exit poll podczas wyborów parlamentarnych; Wyższej Szkoły Humanistyczno–Ekonomiczna we Włocławku, Wyższej Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy; koordynacja działań we Włocławku

2006 r.; udział czynny w Dniach otwartych WSHE; Wyższa Szkoła Humanistyczno–Ekonomiczna we Włocławku; (warsztaty) Swobodna ekspresja twórcza w terapii: mandala

czerwiec 2006 r.; udział czynny w Konferencji doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; (wystąpienie)  Elementy stałe i zmienne w kodeksie wychowania harcerskiego: prawie i przyrzeczeniu harcerskim w XX wieku

25.10.2005 r.; udział czynny w  seminarium Skauting współczesne inspiracje i odniesienia;; Akademicki  Krąg  Instruktorski  im.  Janusza  Korczaka  i  Komenda  Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi  ZHP; (wystąpienie)  Różnica w podejściu do wychowania w skautingu i harcerstwie na początku XX wieku

23-24.05.2005 r.; udział czynny w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Etos wychowania w dziejach narodu polskiego; Uniwersytet w Białymstoku; (wystąpienie)  Źródła etosu wychowania harcerskiego

czerwiec 2005 r.; udział czynny w Konferencji doktorantów Akademii Bydgoskiej; Akademia Bydgoska; (wystąpienie) Przeobrażenia organizacji  harcerskich w XX wieku

2004 r.; udział czynny w  seminarium Codzienność w niepełnosprawności; Hufiec ZHP Chojnice; (wystąpienie)  Niepełnosprawność próba zdefiniowania pojęcia

2004 r.; udział czynny w  seminarium Forum Organizacji Młodzieżowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”; Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Młodzi-Młodym; (wystąpienie)  ZHP organizacją pozarządową

19.11.2003 r.; udział czynny w  seminarium W harcerstwie i o harcerstwie Aleksander Kamiński; Akademicki  Krąg  Instruktorski  im.  Janusza  Korczaka  i  Komenda  Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi  ZHP; (wystąpienie)  Aleksander Kamiński współczesne inspiracje

16.04.2002 r.; udział czynny w  seminarium Rola harcerstwa w profilaktyce społecznej; Akademicki  Krąg  Instruktorski  im.  Janusza  Korczaka  i  Komenda  Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi  ZHP; (wystąpienie)  Profilaktyczne znaczenie programu ZHP  Moje Ojczyzny