dr Marszałek KatarzynaPrzynależność do organizacji

Instruktorka  Związku Harcerstwa Polskiego