dr Marszałek KatarzynaWyróżnienia, nagrody


Indywidualna nagroda I stopnia za osiagnięcia naukowe w 2017 roku, Rektora Uniwersytetu Kaizmierza Wilekiego w Bydgoszczy

Medal XXXV Leci Powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego nr 257 nadany przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Główny 22 luty 2018

Tytuł i certyfikat „Mistrza Pedagogii" nadany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii czerwiec 2017

Wyróżnienie Rektora za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 2016, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2014, Minister Edukacji Narodowej, za działalność naukową i wolontariacką w Związku Harcerstwa Polskiego

Dyplom „Strzał w dziesiątkę”, XXVIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, 2014, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych, za przygotowanie wraz ze Sławomirem Pasikowskim raportu o parametryzacji nauczyciela akademickiego w świetle arkuszy okresowej oceny

Srebrny Krzyż za zasługi dla ZHP 2013, Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, za działalność naukową i wolontariacką w Związku Harcerstwa Polskiego

Medal za zasługi dla harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego, 2010, Komendantka Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, za działalność naukową i wolontariacką w Związku Harcerstwa Polskiego