dr Marszałek KatarzynaWyróżnienia, nagrody

Nagroda I stopnia, 6 maja 2019, za publikację zatytułowaną "Harcerska lista (nie)obecnosci. Analiza polskiej bibliografii harcerstwa za lata 1989-2017" w konkursie im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej, Komisja konkursowa działała w składzie: hm. prof. zw. dr hab. Adam Massalski – przewodniczący komisji, hm. dr hab. Jarosław Balon – członek komisji, hm. dr Jakub Czarkowski – członek komisji, hm. dr Marek Jedynak – członek komisji, dr Teresa Lewandowska-Kidoń – członkini komisji, hm. prof. dr hab. Grzegorz Nowik – członek komisji, phm. dr Ewa Palamer-Kabacińska – członkini komisji, hm. prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk – członek komisji, płk dr hab. Juliusz Tym – członek komisji, Patrycja Kabala – sekretarz komisji.

Indywidualna nagroda I stopnia za osiagnięcia naukowe w 2017 roku, Rektora Uniwersytetu Kaizmierza Wilekiego w Bydgoszczy

Medal XXXV Leci Powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego nr 257 nadany przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Główny 22 luty 2018

Tytuł i certyfikat „Mistrza Pedagogii" nadany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii czerwiec 2017

Wyróżnienie Rektora za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 2016, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2014, Minister Edukacji Narodowej, za działalność naukową i wolontariacką w Związku Harcerstwa Polskiego

Dyplom „Strzał w dziesiątkę”, XXVIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, 2014, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych, za przygotowanie wraz ze Sławomirem Pasikowskim raportu o parametryzacji nauczyciela akademickiego w świetle arkuszy okresowej oceny

Srebrny Krzyż za zasługi dla ZHP 2013, Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, za działalność naukową i wolontariacką w Związku Harcerstwa Polskiego

Medal za zasługi dla harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego, 2010, Komendantka Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, za działalność naukową i wolontariacką w Związku Harcerstwa Polskiego