dr Mochocki Michał Publikacje

Publikacje naukowe / Academic Publications

Zapraszam na mój profil na ResearchGate. / Please visit my profile on ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Michal_Mochocki

 

 

Publikacje popularnonaukowe

  • Planszówka instant: Nowa gra w 2 h, 29.04.2016, Przystanek Planszówka, http://przystanekplanszowka.pl/2016/04/planszowki-instant-gamedec.html
  • Larpy sarmackie. Historia prawdziwa. [w:] Nasiona, drzewa, ogrody. Konferencja Larpowa 2016.
  • Minecraft w szkole. Wprowadzenie dla nauczycieli. Bydgoszcz 2016, http://gamedec.ukw.edu.pl/minecraft-w-szkole-publikacja/ (z Mikołajem Sobocińskim i Adrianną Kuliś)
  • Witcher School: powieść > gra wideo > larp, Ha!Art 51 3/2015 Gry: przypadki książkowe, s. 40-46
  • Historical Reenactment in Poland: Where Grassroots and Institutions Collide, opublikowany na blogu akademickim prof. Henry'ego Jenkinsa w ramach międzyuczelnianego projektu “Participatory Poland”: http://henryjenkins.org/2013/11/participatory-poland-part-three-historical-reenactment-in-poland-where-grassroots-and-institutions-collide.html
  • Projekt DEMOkracja: LARP w edukacji obywatelskiej [w:] KoLa - Konferencja LARP-owa. Pod red. Jakuba Tabisza. Wyd. Stowarzyszenie Wielosfer: Wrocław 2013, s. 20-26 (również w przekładzie w anglojęzycznej wersji tej publikacji wydanej w grudniu 2013)

  • Less Larp in Edu-larp Design [w]: Crossing Habitual Borders: The Knutepunkt 2013 Book. Pod red. K. Sveli i K. Meland: Oslo 2013, s. 101-109

  • LARPy sarmackie a tożsamość narodowa [w:] Konferencja Larpowa. Pod red. Jakuba Tabisza. Wyd. Stowarzyszenie Wielosfer: Wrocław 2012, s. 28-33

  • Sarmacki zwrot kulturowy po 2000 roku [w:] Kwartalnik Sarmacki 1/2012, s. 14-19