dr Mochocki Michał Wyróżnienia, nagrody

2012 – Medal Komisji Edukacji Narodowej

2012 – nagroda zespołowa II stopnia Rektora UKW za działalność organizacyjną

2013 – nagroda zespołowa II stopnia Rektora UKW za działalność organizacyjną

2015  wyróżnienie Rektora UKW za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne