Pracownicy

wykładowca

Pujszo Ryszard Bogusław

dr inż.

Jednostka organizacyjna:

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

dr inż. Pujszo Ryszard Bogusław