Pracownicy

dr hab. Wójcicka Urszula

dr hab. Wójcicka Urszula
profesor uczelni
E-mail:
urszulawojcicka@op.pl
Jednostka organizacyjna:
Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
Adres:
85-601 Bydgoszcz, ul Grabowa 2
Telefon:
52 341 14 02 (24)
WWW jednostki:
otwórz stronę www

Informacje

Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Neofilologii I Lingwistyki Stosowanej

Dyżury

W semestrze zimowym rok. akad. 2010/11:
czwartek 9.30-11.00, budynek UKW przy ul. Grabowej 2, pok. 202.