Dr inż. Magdalena Stepczyńska nagrodzona Stypendium dla wybitnych naukowców

  • 19 kwietnia 2018

Prezydent Miasta Bydgoszczy przyznał Stypendium dla wybitnych młodych naukowców dr inż. Magdalenie Stepczyńskiej. Wyróżniona jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie pełni również funkcję kierownika Laboratorium Inżynierii Powierzchni. Prowadzi badania naukowe z zakresu inżynierii materiałowej w jednym z najnowocześniejszych i dynamicznie rozwijających się obszarów nauki o polimerach i metodach ich modyfikowania oraz sterylizacji. Jest autorką i współautorką ponad 40 publikacji, 20 wystąpień na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych , trzech monografii, kilku zgłoszeń patentowych i jednego patentu. Jest laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitego młodego naukowca, trzykrotną laureatką stypendium Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Krok w przyszłość”. Brała udział w 6 projektach badawczych, w tym w dwóch jako kierownik lub główny wykonawca. Jej sumaryczny Impact Factor 35, punktacja MNiSW 759 pkt.