Rekrutacja na studia na UKW 2018/2019

  • 04 czerwca 2018

Zakończył się I etap rekrutacji na studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kandydaci wstępne wyniki poznają 16 lipca.

Psychologia, filologia angielska, informatyka, wychowanie fizyczne – to te kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia I stopnia. Z bardzo dobrym przyjęciem spotkała się też nasza nowość, czyli prawo w biznesie.

Jak wygląda dalsze postępowanie rekrutacyjne? 12 lipca zaplanowano egzaminy wstępne na kierunkach edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia oraz pedagogika resocjalizacyjna. 16 lipca zostaną ogłoszone wstępne wyniki. Osoby, które otrzymają status wstępna kwalifikacja, muszą dostarczyć na UKW komplet dokumentów w dniach 18-19 lipca.  Można również wysłać je listownie na adres:

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz

23 lipca poznamy listy osób przyjętych na I rok, a także nastąpi przesunięcie części kandydatów z list rezerwowych do grupy osób zakwalifikowanych na studia. W pierwszym tygodniu sierpnia ruszy natomiast dodatkowy nabór na kierunki studiów, na które pozostały wolne miejsca.

Równolegle trwa nabór na studia niestacjonarne oraz studia II stopnia. Tu rejestracja kończy się 12 września. Wszystkie informacje można znaleźć na www.rekrutacja.ukw.edu.pl.