Informacja dla studentów dotycząca kart obiegowych

  • 14 czerwca 2018

Biuro Karier UKW informuje, że podpisuje karty obiegowe wyłącznie we wtorki i czwartki w godz. 8.00-15.00.