Polskie Dni Nauki na Litwie 2018

  • 14 czerwca 2018
Polskie Dni Nauki na Litwie 2018
Polskie Dni Nauki na Litwie 2018

W dniach 5-8 czerwca 2018 r. w polskich szkołach okręgu wileńskiego przedstawiciele UKW realizowali projekt pt. Polskie Dni Nauki na Litwie.

Projekt został zainicjowany w 2017 roku przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW. Pierwsza edycja PDN odbyła się na Ukrainie. W tym roku przedstawiciele UKW odwiedzili polskie szkoły w okręgu wileńskim na Litwie: Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, Szkołę Średnią im. Józefa Obremskiego w Mejszagole oraz Gimnazjum w Awiżeniach.

Zajęcia, zorganizowane według trzech głównych ścieżek tematycznych: technicznej, artystycznej i bydgoskiej, zostały przeprowadzone głównie w formie warsztatów i prezentacji interaktywnych.

Dr hab. inż. Marek Macko, prof. UKW objaśniał uczniom tajniki druku 3D i jego wszechstronne zastosowanie. Tworzenie modelu odbyło się w aplikacjach z zakresu modelowania 3D, co jak zauważyli uczestnicy, pozwala na nieograniczoną kreatywność. Efektem finalnym warsztatu było pokazanie rzeczywistych modeli wydrukowanych na drukarkach 3D w różnych technologiach, które były przedmiotem proponowanych projektów.

Kultura Polska Chórem Wyśpiewana to przedstawiona przez dr hab. Benedykta Odya, prof. UKW autorska prezentacja muzycznego dorobku polskich kompozytorów muzyki chóralnej, których twórczość nawiązuje zarówno do polskiego folkloru, jak i bogatej tradycji chrześcijańskiej. Uczestnicy poznali sylwetki i dorobek wybitnych kompozytorów, a także przykładowe pieśni i utwory chóralne głęboko zakorzenione w polskiej tradycji.

Warsztaty ze ścieżki bydgoskiej pozwoliły na przedstawienie bogatej historii miasta od roku 1238, gdy po raz pierwszy Bydgoszcz pojawiła się na kartach historii aż do roku 2004, gdy świętowaliśmy wejście do Unii Europejskiej odsłaniając z tej okazji „Przechodzącego przez rzekę” - nowy symbol miasta.

Nie zabrakło też prezentacji na temat współczesnej Bydgoszczy, jako jednego z najszybciej zmieniających się miast w Polsce. Bydgoszcz została zaprezentowana jako miejsce o bogatej historii, centrum biznesowe atrakcyjne dla inwestorów i przemysłu oraz prężnie rozwijający się ośrodek akademicki. Prezentacja miasta była doskonałą okazją do przedstawienia rozwijanej przez Biuro Współpracy Międzynarodowej kampanii Study in Bydgoszcz oraz zachęcenia młodzieży do studiowania na UKW.

Na zakończenie każdej ze ścieżek uczestnicy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konkursach. Najlepszych nagrodzono specjalnie zaprojektowanymi gadżetami. W projekcie wzięło udział około 300 osób - uczniów i nauczycieli litewskich szkół z polskim językiem wykładowym.

Projekt uzyskał dofinansowanie Urzędu Miasta Bydgoszczy w konkursie na projekty mające szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej miasta Bydgoszczy.

Więcej o projekcie na stronach: pdn.ukw.edu.pl i na stronie jednej z litewskich szkół.