Konferencja naukowa Międzynarodowe drogi wodne - bezpieczeństwo i rozwój za nami

  • 21 czerwca 2018

W dniach 14-17 czerwca 2018 roku Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych zorganizowały konferencję naukową pt. Międzynarodowe drogi wodne - bezpieczeństwo i rozwój połączoną z obchodami jubileuszu 70. urodzin prof. dr hab. Zygmunta Babińskiego.

Wśród zaproszonych gości, oprócz gospodarzy Konferencji, tj. władz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w osobie JM Rektora prof. dr hab. Jacka Woźnego, Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki - prof. dr hab. Zygmunta Babińskiego, Dyrekcji Instytutu Geografii - dr hab. Zbigniewa Podgórskiego, prof. nadzw. UKW oraz koordynatora naukowego Centrum RDW dr Dawida Szattena znalazło się szereg znakomitych naukowców z Polski i zagranicy oraz przedstawicieli władz krajowych i samorządowych związanych ze tematyką Konferencji.

Konferencja odbyła się pod auspicjami Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Międzynarodowego Stowarzyszania Badań Erozji Rzek i Procesów Ujściowych przy Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie im. Łomonosowa (Rosja). Z ramienia współorganizatorów konferencji, w obradach uczestniczyli m.in. członkowie: IGiPZ PAN w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z jednostek naukowych z zagranicy uczestniczących w obradach, wymienić można: Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. Łomonosowa (Rosja), Państwowy Kijowski Uniwersytet im. Tarasa Szawczenki (Ukraina), Uniwersytet Floty Morskiej i Rzecznej im. Adm. Makarova w St. Petersburgu (Rosja), Baszkirski Państwowy Uniwersytet w Ufie (Rosja), Niżniewartowski Państwowy Uniwersytet (Rosja), Państwowy Permski Uniwersytet w Permie (Rosja).

Konferencję swym udziałem zaszczycili również przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Przemysław Rdest, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Paweł Bukowski (Pełnomocnik Wojewody ds. gospodarczych), Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro ds. Dróg Wodnych - Stanisław Wroński, Powiatu nakielskiego - Tomasz Miłowski (Startosta), Prezydenta Miasta Bydgoszczy - Grzegorz Boroń (Dyrektor Wydziału Zintegrowanego Rozwoju UM Bydgoszczy), PGW Wody Polskie - Leszek Kawczyński (Dyrektor RZGW Bydgoszcz), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP - Edward Ossowski (Prezes Zarządu Oddziału), Rezerwat Przyrody w Kaniewie - Vladymir Perlypenko.

Pierwszy dzień obrad rozpoczął się od uroczystości jubileuszu 70. urodzin prof. dr hab. Zygmunta Babińskiego, w czasie której otrzymał z rąk JM Rektora UKW prof. dr hab. Jacka Woźnego Medal honorowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Casimirus Magnus. Dyrektor Instytutu Geografii UKW dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. nadzw. UKW przedstawił laudację zawierającą najważniejsze dokonania i sukcesy na polu naukowym, dydaktycznym oraz organizacyjnym prof. dr hab. Zygmunta Babińskiego. W czasie dopołudniowej sesji wysłuchano również trzech wykładów dotyczących: planów rozwoju dróg wodnych w Polsce (Przemysław Rdest - MGMiŻŚ), uwarunkowań środowiskowych żeglugi na Wiśle (prof. dr hab. Zygmunt Babiński - UKW Bydgoszcz) oraz zarządzania rzekami żeglownymi Rosji (prof. Roman S. Chalov - MSU).

W kolejnych dniach konferencji uczestnicy uczestniczyli w warsztatach terenowych, w czasie których zorganizowano sesje referatowe w Niederfinow oraz Berlinie. Uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem dróg wodnych w czasie zwiedzania podnośni w Niederfinow na drodze wodnej Odra-Havela oraz zagospodarowaniem waterfrontu w czasie rejsu na trasie Berlin Spandau – Poczdam.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z Konferencji.

Organizatorzy składają podziękowania: Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi, JM Rektorowi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jackowi Woźnemu oraz Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu, za objęcie konferencji honorowym patronatem. Ponadto dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz IMPERIAL LOGISTICS INTERNATIONAL za wsparcie i sponsoring.

Więcej zdjęć w galerii.

fot. D. Szatten i A. Obiała