Studia dualne na UKW z unijnym dofinansowaniem

  • 26 czerwca 2018

Od października 2018 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy studenci będą mogli kształcić się na studiach dualnych. Dwa kierunki z oferty dydaktycznej UKW otrzymały dofinansowanie z NCBiR. 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 19 czerwca 2018 r. ogłosiło listę pozytywnie ocenionych wniosków, złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych, polegających na realizacji programów kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy.

Pierwszy z projektów dotyczy kierunku pedagogika resocjalizacyjna, który jest nowością w ofercie dydaktycznej UKW. Studenci będą mogli korzystać z płatnych staży w placówkach poszerzających ich kompetencje zawodowe. Staże odbywać będą naprzemiennie z kształceniem w formie zajęć na uczelni. Studenci od 3 semestru będą wybierać jedno z miejsc stażowych, gdzie przez cały semestr 2 dni w tygodniu będą odbywać zajęcia praktyczne pod opieką opiekuna w placówce. Jednocześnie nadal będą pozostawać pod opieką opiekuna stażu z ramienia UKW. Każdy ze studentów jest zobowiązany do odbycia 4 staży (po 1 w semestrze) w różnych lub tej samej placówce. Harmonogram odbywania staży to:

  • semestr 3-5 - po 2 dni w tygodniu 6h/dzień - łącznie - 12godzin/tydzień x 15 tyg. - 180 h
    na semestr
  • semestr 6 - po 4 dni w tygodniu 6 h/dzień - łącznie - 24 h/tydzień x 15 tyg. - 360 h na semestr.

Student odbywający staże poza miejscem otrzyma dodatkowe dofinansowanie na pokrycie kosztów pobytu. 
Podczas certyfikowanych szkoleń zawodowych i dzięki udziałowi w wyjazdach studyjnych studenci zdobędą kompetencje, które wykraczają poza program studiów i są cenione przez pracodawców. Ponadto wyjazdy studyjne i seminaria metodyczne pozwolą studentom na bezpośredni kontakt z pracodawcą i przygotują absolwentów do wejścia na rynek pracy. 
Kwota dofinansowania z NCBiR to 2 547 981,49 zł.

Drugi z projektów dotyczy kierunku humanistyka drugiej generacji, specjalność badanie i projektowanie gier. Projekt obejmie jeden cykl studiów licencjackich, nabór 2019/20. Skorzystają z niego wszyscy studenci przyjęci na rok akademicki 2019/2020 - 40 osób. W toku studiów, od III do VI semestru, studenci odbędą łącznie ponad 12 miesięcy płatnych staży w przedsiębiorstwach z branży gier. Część przedmiotów będzie w całości zaliczania zadaniami realizowanymi u przedsiębiorcy, co bardzo podnosi praktyczność studiów. Studia kończą się obroną projektu dyplomowego, a nie teoretycznej pracy. To pierwsza w Polsce oferta dualnych studiów projektowania gier. 

Przypominamy, że pierwszy etap rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019 kończy się 10 lipca. Zarejestruj się już teraz na www.rekrutacja.ukw.edu.pl.