Infrastruktura UKW wczoraj i dziś

  • 27 czerwca 2018
Kampus przy ul. J.K. Chodkiewicza 30
Kampus przy ul. J.K. Chodkiewicza 30

W 2019 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, jako Uczelnia będąca spadkobiercą swoich poprzedniczek - Akademii Bydgoskiej (2000-2005), Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1974-2000) i Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (1969-1974), obchodzić będzie jubileusz 50-lecia. Na przestrzeni tych 50-u lat doskonale widać jak zmieniała się uczelnia, dobrym przykładem jest jej infrastruktura.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego przez lata swojej działalności i rosnących potrzeb musiał powiększać swoje zasoby lokalowe. Zdarzało się, że niektóre z budynków usytuowane były daleko od centrum, np. budynek przy ul. Przemysłowej 34 czy Mińskiej 15. Od kilku lat trwają starania o centralizację kampusu, tak by ułatwić dostęp do obiektów naszym studentom i gościom.

Historyczne budynki są modernizowane, dzięki wspariu z funduszy unijnych powstają też nowe jak: Biblioteka UKW, Laboratorium Badawcze Mikotoksyn oraz Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu. „Gołym okiem” widać jak bardzo zmieniła i poprawiła się baza lokalowa uczelni.

fot. A. Obiała

Więcej zdjęć w galerii.