Przedłużone i dodatkowe nabory na UKW

 • 01 sierpnia 2018

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogłasza przedłużone i dodatkowe nabory na studia stacjonarne I stopnia. Rejestracja na wskazane kierunki trwa do 12 września 2018 r.

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Przedłużone nabory:

 • biotechnologia
 • filologia rosyjska
 • fizyka
 • geografia
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria techniczno-informatyczna
 • kulturoznawstwo
 • lingwistyka stosowana o specjalności j. niemiecki z j. rosyjskim
 • matematyka
 • ochrona środowiska
 • politologia
 • przewodnictwo i pilotaż turystyczny
 • regionalistyka europejska
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • wojskoznawstwo
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
 • zarządzanie przyrodą

Dodatkowe nabory ogłaszamy na następujące kierunki:

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • biologia
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • edytorstwo
 • ekonomia
 • filologia o spec. germanistyka ze znajomością języka niemieckiego
 • filologia ( j. angielski z j. arabskim)
 • filologia ( j. angielski z j. niemieckim ze znajomością języka niemieckiego)
 • filologia ( j. rosyjski z j. chińskim)
 • filologia polska
 • filozofia
 • historia
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • logopedia
 • pedagogika
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • praca socjalna
 • prawo w biznesie
 • rewitalizacja dróg wodnych
 • zarządzanie kryzysowe w środowisku.