Pedagogika resocjalizacja - studia dualne z unijnym dofinansowaniem - ostatnie wolne miejsca

  • 01 sierpnia 2018

Zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca na pedagogikę resocjalizacyjną, który jest nowością w ofercie dydaktycznej UKW. 

Jeżeli chcesz uczyć się i za to dostawać pieniądze zgłoś się do nas. Zakwalifikowani studenci będą mogli korzystać z płatnych staży w placówkach poszerzających ich kompetencje zawodowe. Staże odbywać będą naprzemiennie z kształceniem w formie zajęć na uczelni.Student odbywający staże poza miejscem otrzyma dodatkowe dofinansowanie na pokrycie kosztów pobytu. 

W czasie studiów przewidziane są bezpłatne certyfikowane szkolenia zawodowe (tj. Trening zastępowania agresji, Trening interpersonalny, Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu, Dialog Motywujący) dzięki którym studenci zdobędą kompetencje, które wykraczają poza program studiów i są cenione przez pracodawców.

Chcesz zdobyć rzetelną wiedzę i bardzo dobre umiejętności praktyczne, masz pasję, odwagę i nie boisz się nowych wyznawań. Weź udział w rekrutacji uzupełniającej, przyjdź na rozmowę kwalifikacyjną 13 września i rozpocznij studia od 1 października na pedagogice resocjalizacyjnej.

Czekamy na Ciebie!

www.rekrutacja.ukw.edu.pl