Ustawa 2.0. - list Ministra Jarosława Gowina

  • 24 sierpnia 2018

1 sierpnia 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Konstytucję dla Nauki - ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wprowadzona ustawa w istotnym zakresie zmienia zasady organizacji i ustroju uczelni. Implikuje to konieczność wdrożenia rozwiązań wynikających z nowych regulacji.

Załączony dokument przedstawia najważniejsze założenia związane z ustawą i wyzwania, przed którymi stoi Uniwersytet w najbliższym roku akademickim.

Pobierz pliki

  • List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina - reforma szkolnictwa wyższego i nauki