Konferencja: Krytycznie z Foucaultem

  • 31 sierpnia 2018
Plakat konferencji
Plakat konferencji

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową organizowaną przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Łódzki: Krytycznie z Foucaultem. Anarcheologia edukacji i przestrzeni publicznej, Bydgoszcz, 27-28 listopada 2018 roku.

Kontynuując ideę naukowych spotkań poświęconych myśli Michela Foucaulta i jej współczesnej recepcji, proponujemy koncentrację dyskusji na krytycznym wymiarze prac francuskiego filozofa. Tematyką i formułą organizacyjną planowanej konferencji nawiązujemy do dwóch wcześniejszych spotkań: sympozjum pt. „Pamiętać Foucaulta. Władza, wiedza, opór we współczesnej refleksji badawczej”, które odbyło się na Uniwersytecie Łódzkim w 2014 roku oraz konferencji „Governmentality i co dalej?”, zorganizowanej na Uniwersytecie Gdańskim w roku 2016.

Podczas konferencji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego chcemy kontynuować refleksję wokół anarcheologii edukacji i przestrzeni publicznej, sygnalizując dwie przestrzenie dyskusji:

  • krytyczności jako postawy i zasady w badaniach nad szeroko rozumianą edukacją i sferą publiczną,
  • krytyczności w praktyce społecznej i edukacyjnej.

Akcentując kwestie krytyki, wykorzystujemy pojęcie anarcheologii, przy pomocy którego Foucault w wykładach w 1980 roku w Collège de France ukazał grę słów: „anarchia”, „archeologia” i „genealogia”. Anarcheologia jest tu rozumiana jako charakterystyczna, krytyczna „teoretyczno-praktyczna postawa” i „zasada” dotycząca nie-konieczności władzy i rozumienia porządków wiedzy. Pojęcie anarcheologii splata wiele poziomów problematyzacji kwestii prawdy, władzy, dyskursu i podmiotowości/tożsamości. W tak szerokim ujęciu, pozwala wyeksponować Foucaultowską, nienormatywną krytykę (daleką od potocznego rozumienia tego terminu), pokazującą nieoczywisty charakter relacji władzy, praktyk wytwarzania i dystrybucji wiedzy oraz „polityk prawdy” i „reżimów prawdy”.

Ideą konferencji jest jej interdyscyplinarny profil i dyskusyjny charakter, dlatego do udziału zapraszamy pedagogów, socjologów, psychologów, politologów, filozofów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych tą problematyką.

Pobierz pliki