Praca na UKW: Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

 • 10 września 2018

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego poszukuje do pracy inspektorów nadzoru różnych branż, specjalistów oraz konserwatorów w Dziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji.

CV prosimy składać do 12 października 2018 r. w Kancelarii Głównej przy ul. J. K. Chodkiewicza 30 p. 108 lub przesyłać na adres mailowy: kanclerz@ukw.edu.pl. W tytule maila prosimy o wskazanie stanowiska, na które Państwo aplikują.

Poniżej opis stanowisk poszczególnych stanowisk.

Specjalista ds. inwestycji, inspektor nadzoru robót budowlanych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • doświadczenie w pracy w zakresie inwestycji budowlanych,
 • znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego i procedur administracyjnych,
 • znajomość w stopniu dobrym MS Office,
 • umiejętność kosztorysowania i obsługi programu NORMA.

Specjalista ds. inwestycji, inspektor nadzoru instalacji sanitarnych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej, chłodniczej, freonowej, wentylacji, klimatyzacji, gazowej.
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • doświadczenie w pracy w zakresie inwestycji budowlanych,
 • znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego i procedur administracyjnych,
 • znajomość w stopniu dobrym MS Office,
 • umiejętność kosztorysowania i obsługi programu NORMA.

Specjalista ds. inwestycji, inspektor nadzoru instalacji elektrycznych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • uprawnienia kat. D (dozorowe) powyżej 1 kV,
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • doświadczenie w pracy w zakresie inwestycji budowlanych,
 • znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego i procedur administracyjnych,
 • znajomość w stopniu dobrym MS Office,
 • umiejętność kosztorysowania i obsługi programu NORMA.

Specjalista ds. utrzymania infrastruktury technicznej

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne minimum średnie,
 • uprawnienia energetyczne eksploatacyjne i dozorowe grup 1, 2 i 3
 • uprawnienia SEP min. do 1kV,
 • znajomość zagadnień związanych z instalacjami przemysłowymi takimi jak: systemy SSWiN, SAP, SSP, drzwi automatyczne, wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo, ciepłownictwo, urządzenia transportu bliskiego, systemy gaszenia gazem NOVEC,
 • ogólna znajomość przepisów dotyczących przeglądów oraz utrzymania budynków i instalacji,
 • znajomość obsługi automatyki Carel, Danfoss, Satchwell, Grundfoss
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Ślusarz - spawacz

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • co najmniej roczne doświadczenie w procesach spawania metodą acetylenowo-tlenową i MIG/MAG,
 • aktualny certyfikat spawalniczy na wymienione wyżej metody spawania,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego.

Elektryk - konserwator

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • uprawnienia eksploatacyjne kat. E do 1kV (mile widziane pow.1kV),
 • umiejętność czytania dokumentacji,
 • znajomość podstaw automatyki przemysłowej,
 • doświadczenie w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznej wewnątrzbudynkowej,
 • znajomość wykonywania instalacji elektrycznych nn.

Teletechnik - konserwator

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe z dziedziny telekomunikacji lub pokrewnej,
 • uprawnienia eksploatacyjne kat. E do 1kV,
 • znajomość zagadnień dotyczących z sieci telefonicznych i komputerowych LAN,
 • znajomość zagadnień dotyczących konserwacji i obsługi central telefonicznych SLICAN,
 • doświadczenie w zakresie eksploatacji instalacji teleinformatycznej wewnątrzbudynkowej,
 • znajomość wykonywania instalacji teleinformatycznych i elektrycznych nn.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz; administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl,
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie; podstawa prawną przetwarzania jest art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 3. Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przekazywać innym podmiotom,
 4. nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE)
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu w przypadku niezawarcia umowy o pracę zwrócone Pani/Panu lub zniszczone,
 6. ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Przezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 9. nie zamierzamy na podstawie Pani/Pana danych realizować zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.