Aktualności

Nowość: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna!

27 czerwca 2019

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to nowy kierunek 5-lenich jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych, adresowany do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rekrutacja na studia niestacjonarne trwa do 11 wrzesnia 2019 r.

czytaj całość…

Kryminologia - nowość w ofercie 2019/20

12 marca 2019
czytaj całość

Już od października 2019 r. studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy będą mogli rozpocząć studia kryminologii. Jest to kolejny kierunek studiów dopasowany do aktualnych potrzeb rynku pracy. Rekrutacja na studia niestacjonarne na rok akademicki 2019/2020 trwa do 11 września 2019 r.

 

czytaj całość…

Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

23 lipca 2019

Pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oczekują na nowo przyjętych studentów i doktorantów niepełnosprawnych (zwłaszcza osoby niewidome i poruszające się na wózkach inwalidzkich) celem omówienia ewentualnych potrzeb i form wsparcia tych osób (np. organizację pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, zaopatrzenie w dodatkowe urządzenia techniczne i sprzęt specjalistyczny, pomoc organizacyjną w realizacji zajęć dydaktycznych, adaptację materiałów dydaktycznych czy zakwaterowanie w domu studenckim).

czytaj całość…

Rekrutacja do szkoły doktorskiej UKW

23 lipca 2019
czytaj całość

Od 1 października 2019 roku dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zostaną zastąpione kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Szkoła Doktorska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prowadzi rekrutację na rok akademicki 2019/2020.

czytaj całość…

Wyjazdy w ramach Erasmus+ dla pracowników

16 lipca 2019

Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW ogłasza rekrutację uzupełniającą na wyjazdy dydaktyczne, dydaktyczno-szkoleniowe i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ (KA103, kraje programu) w roku akademickim 2019/2020 (realizacja wyjazdów do 30 września 2020 r.).

czytaj całość…

System Totupoint już na UKW

15 lipca 2019
czytaj całość

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, jako pierwsza uczelnia w województwie, zainstalował na budynkach uczelnianych system Totupoint, czyli elektroniczne znaczniki, które pomagają w poruszaniu się po terenie osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.

czytaj całość…