Rekrutacja na studia niestacjonarne przedłużona

  • 12 września 2018

Informujemy, że rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia zostaje przedłużona do 27 września br. Pełna oferta znajduje się na www.rekrutacja.ukw.edu.pl.

27 września - Zakończenie rejestracji internetowej
Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej
WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 27 września, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
28 września - Księgowanie opłat rekrutacyjnych kandydatów, którzy zakończyli rejestrację internetową 27 września 2018.
WAŻNE: Kandydaci przystępujący do egzaminów wstępnych muszą w dniu egzaminu dostarczyć dowód wpłaty do Komisji Egzaminacyjnej.
28 września - Egzaminy wstępne.
01 października - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji.
03 października - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
05 października – Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia.