Praca: Dział Współpracy Społeczno-Gospodarczej

  • 29 października 2018

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy poszukuje kandydatów do pracy w Dziale Współpracy Społeczno-Gospodarczej na stanowiska związane z administracyjną obsługą realizacji projektu „Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana”: 

  • specjalista ds. rozliczeń finansowych - zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony od 07.01.2019 do 31.01.2021r
  • asystent ds. dokumentacji projektu - zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony od 10.12.2018 do 31.01.2021r.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji, Schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego z podaniem numeru referencyjnego oferty wraz z CV, zawierającego klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji do sekretariatu Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy UKW, Bydgoszcz, ul. J.K.Chodkiewicza 30, lub pocztą elektroniczną - e-mail: wspolpraca@ukw.edu.pl.

Pobierz pliki