11,6 mln zł dla Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW

  • 30 października 2018

Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego otrzyma 11,6 mln zł w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Pozwoli to na rozwój dyscypliny naukowej biologii.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę 30 uczelni, które otrzymają fundusze w ramach „Regionalnej Inicjatywy Doskonałości”. W województwie kujawsko-pomorskim zostały docenione dwie uczelnie, w tym nasz Uniwersytet. Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2019 – 2022.

Efektem projektu ma być podniesienie poziomu badań naukowych prowadzonych przez biologów z UKW poprzez m.in. zwiększenie liczby publikacji naukowych, zatrudnienie dodatkowej kadry naukowej i jej rozwój, wzrost liczby umów międzynarodowych, zwiększenie udziału pracowników naukowych w wymianach międzynarodowych, organizacje międzynarodowych konferencji, uzyskanie nowych uprawnień naukowych oraz rozwój infrastruktury badawczej.

Realizacja tego projektu przyniesie wymierne korzyści nie tylko dla kadry naukowej Wydziału, ale również dla otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu i studentów. Przypomnijmy, że Wydział Nauk Przyrodniczych w swojej ofercie dydaktycznej ma takie kierunki jak biologia, biotechnologia, ochrona środowiska i zarządzanie przyrodą oraz uprawnienia do doktoryzowania w dyscyplinach naukowych biologia i ekologia.