Konferencja: Znaki - Bydgoszcz przemysłowa dawniej i dziś

  • 09 listopada 2018

W dniach 28-29 listopada 2018 r. zapraszamy na konferencję: Znaki - Bydgoszcz przemysłowa dawniej i dziś. Przemysł bydgoski jako produkt kulturalny i turystyczny, której jednym ze współorganizatorów jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wydarzenie stanowi przyczynek do rozważań nad historią rozwoju Bydgoszczy jako miasta przemysłowego oraz związanych z tą tematyką możliwości promowania kultury przemysłowej, sztuki inżynieryjnej. Zróżnicowane podejście do tematyki konferencji (techniczne, społeczne, gospodarcze, artystyczne, historyczne) pozwoli otworzyć dyskusję nad rolą przemysłu bydgoskiego w życiu miasta. Podczas konferencji jej uczestnicy rozważaćbędą dziedzictwo poprzemysłowe Bydgoszczy także w kontekście produktu kulturalnego, szlaku TeH2O, przemysłów kreatywnych oraz tożsamości mieszkańców. Konferencja ma w swych założeniach tworzyć nić dialogu między środowiskami naukowymi a uczniami szkół średnich oraz studentami kierunków związanych z promowaniem i popularyzowaniem historii Bydgoszczy i regionu. Z jednej strony naukowe podejście, z drugiej zaś empiryczny odbiór i postrzeganie poprzemysłowych składników przestrzeni miejskiej w kontekście kulturowym, bądź ich brak. Wydarzenie wpisuje się  w obchodzony w 2018 r. Rok Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego.

Pobierz pliki