Rekrutacja zimowa na studia II stopnia

 • 12 grudnia 2018

Rusza rekrutacja zimowa na studia magisterskie uzupełniające na kierunkach inżynieria materiałowa, inżynieria techniczno-informatyczna, mechatronika. Absolwenci studiów I stopnia do 19 lutego mogą rejestrować się w naszym systemie.
Zasady rekrutacji są podobne jak w przypadku pozostałych kierunków. W pierwszej kolejności należy zarejestrować się na www.rekrutacja.ukw.edu.pl, uiścić opłatę rekrutacyjną i czekać na wyniki. Kandydaci przyjęci na studia rozpoczną zajęcia na początku marca.
Etap rekrutacji:

 • 30 stycznia - Rozpoczęcie rejestracji internetowej
 • 19 lutego - Zakończenie rejestracji internetowej
  Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej
  WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 19 lutego, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 20 lutego - Księgowanie opłat rekrutacyjnych kandydatów, którzy zakończyli rejestrację internetową 19 lutego 2019.
  WAŻNE: Kandydaci przystępujący do egzaminów wstępnych muszą w dniu egzaminu dostarczyć dowód wpłaty do Komisji Egzaminacyjnej.
  WAŻNE: Kandydaci, których opłata rekrutacyjna nie została zaksięgowana, muszą wyjaśnić zaistniałą sytuację do 20 lutego 2019, do godz. 12.00 przedstawiając w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
 • 21 lutego - Egzaminy wstępne
 • 22 lutego - Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji (I tura rekrutacji)
 • 26-27 lutego - Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
  WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić do UKW do 27 lutego 2019 r, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • 28 lutego - Ogłoszenie list osób przyjętych na studia
 • 15 marca - Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
 • 21 marca – Komisja Odwoławcza
  WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

Więcej na www.rekrutacja.ukw.edu.pl.