Praca: Referent w Biurze Funduszy Europejskich

 • 04 stycznia 2019

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko referenta w Biurze Funduszy Europejskich.

Opis stanowiska: 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • udokumentowana znajomość zagadnień dot. pozyskiwania funduszy europejskich;
 • znajomość mechanizmów działania programów operacyjnych;
 • umiejętność zarządzania czasem i działania w sytuacjach kryzysowych.
 • zrównoważenie, zdolność współżycia z ludźmi i wysoka kultura osobista;

Mile widziane:

 • udokumentowane doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych o środki z funduszy strukturalnych,
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych z UE

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • pracę w miejscu o wysokim prestiżu społecznym

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji (CV + list motywacyjny) na adres e-mail: fundusze@ukw.edu.pl w terminie do 31 stycznia 2019 r.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U z 2018r., poz. 1000 .)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz; administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl,
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie; podstawą prawną przetwarzania jest art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przekazywać innym podmiotom,
 • nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE),
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu w przypadku niezawarcia umowy o pracę zwrócone Pani/Panu lub zniszczone,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • nie zamierzamy na podstawie Pani/Pana danych realizować zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.