Zdobądź pracę w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym – spotkanie informacyjne

 • 10 stycznia 2019

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z przedstawicielem Biura Teleinformatyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

16 stycznia (środa) 2019 r. w Auli 2.40A Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (ul. K. Szymanowskiego 3), o godz. 11.00 (do godz. 12.30) odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Biura Teleinformatyki CBA.

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) jest służbą specjalną powołaną do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Ramowy program spotkania:

 1. Wprowadzenie w problematykę służb specjalnych
 2. Zadania i rola CBA w zakresie bezpieczeństwa RP
 3. Zasady rekrutacji do CBA - wymagania, procedura
 4. Ścieżka kariery w służbie specjalnej
 5. Specyfika służby w CBA na stanowiskach:
 • koordynator projektów,
 • programista,
 • administrator sieci,
 • administrator systemów,
 • specjalista pomocy technicznej,
 • specjalista cyberbezpieczeństwa,
 • specjalista administracji.

Spotkanie otwarte, adresowane do wszystkich zainteresowanych pracą/służbą w CBA, w szczególności na stanowiskach wymienionych powyżej. Osoby zainteresowane będą mogły złożyć swoje CV bezpośrednio po spotkaniu.