Zapraszamy na konferencję: Krew - medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów

  • 15 stycznia 2019

Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mają przyjemność zaprosić na Ogólnopolską konferencję naukową pt.: Krew - medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów w dniach 25-26 kwietnia 2019 r.

Obszerny i wielopłaszczyznowy temat krwi pozostaje zagadnieniem niewyczerpanym przez naukę. Jego złożoność wymaga przy tym interdyscyplinarnego podejścia. Celem konferencji jest więc próba przedstawienia aktualnych badań prowadzonych w następujących obszarach badawczych:

  • Symbolika krwi: krew jako symbol życia, więzy krwi (pokrewieństwo), braterstwo krwi, krew wroga, „przelewanie krwi”, krew ofiarna/oczyszczająca (krwawe ofiary z ludzi i zwierząt, krew bogów), krew nieczysta („splamienie” krwią, menstruacja, mięso koszerne vs. niekoszerne/halam vs. haram).
  • Wampiryzm: kultura i popkultura (pragnienia i obawy).
  • Motyw krwi w literaturze i sztuce.
  • Aspekty medyczne: transfuzja, „choroby krwi”, preparaty krwiopochodne, laboratoryjne analizy krwi.

Jesteśmy też otwarci na referaty wykraczające poza ich ramy, związane z tematem konferencji. Nie ograniczamy również zasięgu geograficznego, ani zakresu chronologicznego podejmowanych zagadnień.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych jej tematyką, zaś w szczególności studentów i doktorantów oraz młodych (nawet tylko duchem) pracowników naukowych, reprezentujących kierunki związane z: medycyną, farmacją, analityką medyczną, a także historią, historią sztuki, literaturoznawstwem, religioznawstwem, etnologią, antropologią kultury, archeologią itp.

Czas na wygłoszenie referatu wynosił będzie 15 minut.
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń, nie później niż do 25 marca 2019 roku, na adres: konfkrew@gmail.com. Abstrakt powinien zawierać od 1000 do 1500 znaków ze spacjami.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie podana najpóźniej 1 kwietnia 2019 roku.

Szczegóły w komunikacie.

Pobierz pliki