Stypendia artystyczne i kulturalne

  • 18 stycznia 2019

17 stycznia 2019 r. w Bydgoszczy rozdano stypendia na 38 projektów artystycznych i kulturalnych. Wręczenie i spotkanie z laureatami odbyło się w Miejskim Centrum Kultury.

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury przyznawane są od 2012 roku w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy. Z tej formy wsparcia z budżetu miasta dofinansowano aż 726 projektów, które zostały zrealizowane przez 676 indywidualnych twórców i animatorów kultury.

W tegorocznej edycji konkursu spośród 67 wniosków stypendia przyznano 38 projektom.
Wśród wyróżnionych znalazły się osoby związane z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego:

  • dr hab. Marek Siwiec (Instytut Filozofii) otrzymał stypendium na realizację projektów wydawniczych: wydanie książki poetyckiej: Przebłysk, wiersze londyńskie 1987-2018,
  • Renata Repińska (Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku) otrzymała stypendium w zakresie sztuk wizualnych, teatru oraz edukacji artystycznej na projekt: Seniorzy Seniorom: autorski spektakl estradowy Liliowy kapelusz.

W tej edycji najliczniejszą grupę stypendiów stanowią projekty muzyczne - 13, kolejną grupę stanowią stypendia dotyczące realizacji projektów wydawniczych -12 propozycji, stypendia, które umożliwią udział bydgoskich twórców w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach artystycznych otrzymały 4 projekty, w zakresie sztuk wizualnych, teatru oraz edukacji artystycznej stypendium otrzymało 9 osób. Corocznie, od 2015 roku w budżecie miasta na projekty stypendialne przeznaczana jest kwota ponad pół miliona złotych, po 170 tysięcy złotych na każdą edycję.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!