Rok 2019 Rokiem Matematyki

  • 29 stycznia 2019

Rok 2019 został ogłoszony Rokiem Matematyki, Senat RP przyjął stosowną uchwałę 20 grudnia 2018 r. To ważna decyzja dla wszystkich matematyków, przypomina o zasługach tej dziedziny i podkreśla osiągnięcia polskich naukowców.

W 1919 roku powstało Towarzystwo Matematyczne, przekształcone później w Polskie Towarzystwo Matematyczne. Wymienione zostały znaczące osiągnięcia wybitnych polskich matematyków, w tym kryptologów, którzy rozkodowali system szyfrowania niemieckiej maszyny kodującej Enigma podczas II wojny światowej oraz współtwórcy bomby wodorowej.

W uchwale można przeczytać:

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług polskich matematyków dla światowej nauki, upamiętniając niezwykły rozwój matematyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także podkreślając rolę tej dziedziny nauki w rozwoju polskiego społeczeństwa, ustanawia rok 2019 Rokiem Matematyki.

Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2019 Rokiem Matematyki jest uhonorowaniem polskich matematyków i ich osiągnięć, a także docenieniem znaczenia tej dziedziny nauki w rozwoju społeczeństw. Mamy nadzieję, że Rok Matematyki zaowocuje jeszcze większym uznaniem polskiego społeczeństwa dla roli nauki, w szczególności matematyki, w rozwoju cywilizacji i gospodarki. Wzrost zainteresowania matematyką i studiowaniem tej dziedziny oraz rozwijanie związanych z matematyką umiejętności w działalności naukowej i zawodowej są niezwykle ważne, szczególnie w epoce społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Pobierz pliki