Praca: Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

 • 04 lutego 2019

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego poszukuje do pracy inspektora nadzoru robót budowlanych oraz konserwatorów w Dziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji.
CV prosimy składać do 1 marca 2019 r. w Kancelarii Głównej przy ul. J. K. Chodkiewicza 30 p. 108 lub przesyłać na adres mailowy: kanclerz@ukw.edu.pl. W tytule maila prosimy o wskazanie stanowiska, na które Państwo aplikują.
Poniżej opis stanowisk poszczególnych stanowisk.

Specjalista ds. inwestycji, inspektor nadzoru robót budowlanych
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • doświadczenie w pracy w zakresie inwestycji budowlanych,
 • znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego i procedur administracyjnych,
 • znajomość w stopniu dobrym MS Office
 • umiejętność kosztorysowania i obsługi programu NORMA.

Elektryk - konserwator
Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • uprawnienia eksploatacyjne kat. E do 1kV (mile widziane pow.1kV),
 • umiejętność czytania dokumentacji,
 • znajomość podstaw automatyki przemysłowej,
 • doświadczenie w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznej wewnątrzbudynkowej,
 • znajomość wykonywania instalacji elektrycznych nn.

Teletechnik - konserwator
Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe z dziedziny telekomunikacji lub pokrewnej,
 • uprawnienia eksploatacyjne kat. E do 1kV,
 • znajomość zagadnień dotyczących z sieci telefonicznych i komputerowych LAN,
 • znajomość zagadnień dotyczących konserwacji i obsługi central telefonicznych SLICAN,
 • doświadczenie w zakresie eksploatacji instalacji teleinformatycznej wewnątrzbudynkowej,
 • znajomość wykonywania instalacji teleinformatycznych i elektrycznych nn.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U z 2018r., poz. 1000 .)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz; administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl,
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie; podstawa prawną przetwarzania jest art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przekazywać innym podmiotom,
 • nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE)
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu w przypadku niezawarcia umowy o pracę zwrócone Pani/Panu lub zniszczone,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • nie zamierzamy na podstawie Pani/Pana danych realizować zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.