Seminarium - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

  • 08 lutego 2019

Zapraszamy na Seminarium: "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Poniżej program wydarzenia. 

  • 10.00-10.15 – Przywitanie gości Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr hab. Radosław Krajewski, prof. nadzw. UKW.
  • 10.15-10.45 „Stan bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za lata 2017-2018. Przyczyny zdarzeń, profilaktyka” - mł. in. Maciej Zdunowski (Naczelnik WKP w Bydgoszczy)
  • 10.45-11.15 „Działalność kontrolna na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” - Krzysztof Nowak (Naczelnik Inspekcji Transportu Drogowego).
  • 11.15-11.45 - „Czuwanie nad porządkiem i kontrolowanie ruchu drogowego realizowane przez Straż Miejską” - Zbigniew Białkowski (Straż Miejska Bydgoszcz).
  • 11.45-12.00 – „Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego jako zadanie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy” – Andrzej Gross (Dyrektor WORD-u w Bydgoszczy) oraz Maciej Eckardt (Naczelnik Wydziału Szkoleń i BRD WORD w Bydgoszczy).
  • 12.00 – Dyskusja.
  • 12.15 – Podsumowanie i zakończenie seminarium.