Współpraca UKW z ZUS-em

  • 05 marca 2019
Podpisanie umowy o współpracy między UKW a ZUS-em
Podpisanie umowy o współpracy między UKW a ZUS-em

5 marca 2019 r. została podpisana umowa o współpracy między Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Porozumienie podpisali Rektor prof. dr hab. Jacek Woźny i wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.

Tym samym została została sformalizowana trwająca od ponad 2 lat współpraca między Instytutem Prawa, Administracji i Zarządzania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Studenci korzystali z dodatkowych wykładów i zajęć z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Dzięki podpisaniu umowy obszar współpracy będzie znacznie większy i obejmie m.in.: organizację konferencji i seminarów, realiację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, organizację praktyk i staży dla studentów i absolwentów UKW czy możliwość publikacji dla pracowników UKW w branżowych wydawnictwach. Podpisanie tej umowy ma także na celu podjęcie działań służących upowszechnieniu wiedzy o ubezpieczeniach i realizacji projektu: Ubezpieczenia społecznie - edukacja z ZUS.

fot. A. Obiała