Aktualności

Nowy Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

30 kwietnia 2019
czytaj całość

25 kwietnia 2019 roku, w dniu uroczystych obchodów Święta Uczelni, na posiedzeniu Senatu przyjęto jednogłośnie nowy Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prace nad przygotowaniem Statutu trwały kilka miesięcy i obejmowały szeroki zakres tematyczny. Nowy dokument zacznie obowiązywać od 1 października, nastomiast przepisy przejściowe są wiążące od dnia 25 kwietnia.

Głównym celem najważniejszego aktu prawnego Uczelni jest dostosowanie wewnętrznych regulacji Uniwersytetu do nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która pozostawia uczelniom szeroki zakres autonomii w zakresie decydowana o wewnętrznych sprawach wspólnoty akademickiej. Poza ustawowo określonymi wymaganiami każda uczelnia podejmuje kluczowe rozstrzygnięcia we własnym zakresie. Tym samym statut zyskuje wyższą niż dotychczas rangę. Ma on stanowić ramę organizacyjną dla efektywnej realizacji bieżących zadań uczelni oraz jej długofalowego rozwoju.

czytaj całość…

Praca: Centrum Transferu Technologii i Innowacji

09 maja 2019

Centrum Transferu Technologii i Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Referenta/Specjalisty realizującego zadania Brokera Innowacji - pośrednika odpowiedzialnego za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

czytaj całość…

Chór UKW ze Złotym pasmem

13 maja 2019
czytaj całość

W dniach 9-12 maja 2019 r. Chór Akademicki UKW w Bydgoszczy uczestniczył w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Akademicka Banska Bystrica 2019 w Słowacji. Chór UKW wygrał w kategorii chórów mieszanych uzyskując ZŁOTE PASMO. 

czytaj całość…

Dni Psychologa 2019

16 maja 2019

W dniach 20-21 maja 2019 r. zapraszamy na Dzień Psychologa 2019. W ramach tego wydarzenia 20 maja: poranna gimnastyka umysłu czyli wykład prof. Romana Ossowskiego, piknik, bieg, projekcja filmu. Drugiego dnia - X Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Psyche - Ciało - (Nie) bezpieczeństwo.

Zapraszamy!

czytaj całość…