UKW w projekcie Doliny Narzędziowej

  • 15 marca 2019

Podczas międzynarodowych targów INNOFORM 2019, które odbyły się w dniach 12-14 marca 2019 r. w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym doszło do podpisania porozumienia w sprawie realizacji projektu Dolina Narzędziowa. Sygnatariuszami porozumienia zostali:

  • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Prezydent Bydgoszczy,
  • Starosta Powiatu Bydgoskiego,
  • Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
  • Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
  • Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty,
  • Prezes Zarządu Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.

Celem porozumienia jest wspieranie przedsiębiorców oraz promocja naszego regionu jako przodującego ośrodka tej branży, a szczególnie dbałość o rozwój branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych, wspieranie kształcenia branżowego na wszystkich etapach edukacji (zarówno szkolnictwa średniego, jak i wyższego) oraz promocja marki Dolina Narzędziowa i targów Innoform jako marek bydgoskich.

W branży narzędziowo-przetwórczej kujawsko-pomorskie przoduje w Polsce i Europie od lat, a naukowcy i przedstawiciele przemysłu narzędziowo-przetwórczego z regionu mają się czym pochwalić. Szacuje się, że ten sektor produkcyjny zatrudnia niemal połowę wszystkich osób pracujących w mieście, a przy tym ciągle dynamicznie się rozwija: obecnie 190 przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych i ok. 30 narzędziowni zatrudnia ponad 4 tys. osób.

Na UKW badania i dydaktyka z ww. obszaru wpisują się zarówno w inżynierię mechaniczną, mechatronikę i informatykę jak również inżynierię materiałową, a nawet, w niektórych przypadkach, w nanotechnologię i biotechnologię. Potencjał Doliny Narzędziowej może wzmocnić nauki ścisłe i techniczne na Naszej Uczelni, zwiększyć szanse absolwentów oraz stanowić kolejny ich filar obok prężnie rozwijającego się w regionie przemysłu z branży IT."

Strona targów: innoform.pl