Seminarium Edukacja włączająca - od teorii do praktyki - zmiana terminu

  • 15 marca 2019

Uwaga! W związku ze strajkiem nauczycieli przesuwamy termin seminarium: Edukacja włączająca - od teorii do praktyki z 16 kwietnia na 21 maja 2019 r.
Jednocześnie przedłużamy termin rejestracji do 16 maja.
Przepraszamy za zaistniałe zmiany!

Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Edukacja włączająca - od teorii do praktyki, Bydgoszcz, 21 maja 2019 roku.

Przemiany społeczno-gospodarcze, zapoczątkowane w latach 90-tych XX wieku w znacznym stopniu wpłynęły na zmianę podejścia do edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi promując włączanie jako jeden z najważniejszych czynników wspólnego  funkcjonowania osób pełno- i niepełnosprawnych, nie tylko w systemie edukacji, ale we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Obecnie, kierunek rozwoju polityki oświatowej zmierza w stronę promowania edukacji włączającej, która ukierunkowana jest na łączenie, przenikanie, współpracę, akceptację i tolerancję. Włączanie nie oznacza tylko umieszczania dzieci z  niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych, ale także zmianę tych szkół, tak by lepiej odpowiadały na różnorodne potrzeby uczniów i organizowały dla nich stosowne wsparcie. Szkoła ogólnodostępna powinna stanowić przyjazną przestrzeń dla rozwoju wszystkich uczniów, a różnorodność wynikająca z ich wspólnego funkcjonowania nie powinna stanowić problemu, ale być traktowana jako wyzwanie pedagogiczne.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w Seminarium Edukacja włączająca - od teorii do praktyki, które odbędzie się 21 maja 2019 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Seminarium jest propozycją wieloaspektowego spojrzenia na zagadnienie edukacji włączającej. Chcemy zachęcić Państwa do pedagogicznej refleksji nad procesami kształtowania środowisk włączających widzianych z perspektywy teoretyków i praktyków.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do wysłania zgłoszenia na adres: moen.edu.bydgoszcz.pl do 16 maja.

Pobierz pliki