Konferencja: The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication

  • 15 kwietnia 2019
The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication
The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication

Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej UKW zaprasza na międzynarodową konferencję The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication - 7-8 maja 2019 r. w Bibliotece UKW. Konferencja wpisuje się w obchody 50-lecia Uczelni, ale także 500-lecia dziedzictwa Leonarda da Vinci.

W komitecie naukowym konferencji znaleźli się znani medioznawcy i komunikolodzy z Polski i innych krajów: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Finlandii, Jamajki czy Kolumbii, a swój udział zapowiedzieli nie tylko badacze mediów i komunikowania z UKW i innych polskich ośrodków, lecz także z Indii, Brazylii, Ukrainy, Czech, Rosji, Finlandii, Węgier, Hiszpanii, Nigerii, USA, Turcji, Iranu, Filipin, Malawi czy Hong Kongu.

W programie konferencji, który znaleźć można na stronie internetowej dedykowanej wydarzeniu: www.futureofmedia.ukw.edu.pl, znalazło się wiele interesujących tematów, dotyczących przyszłości dziennikarstwa, różnych typów mediów i form komunikowania, a także gier. W ramach konferencji zaprezentowana zostanie m.in. gra Memory Gliders, jako element projektu #Again Never Again: Teaching Transmission of Trauma and Remembrance Through Experiential Learning.
Konferencja została dofinansowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Serdecznie zapraszamy!

The Department of Journalism, New Media and Communication of the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland, invites you to participate in the international conference The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication, being part of the celebrations of the 50th anniversary of the University (1969-2019) and the 500th anniversary of the legacy of Leonardo da Vinci (1452-1519).

The conference is free and addressed to experts in media and communication studies, information science, game studies, sociology, political science, law, cultural studies and other specialists whose research is related to the topic of the conference.

Let's meet in the green city of Bydgoszcz on 7-8 May 2019!