Nowy Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

  • 30 kwietnia 2019

25 kwietnia 2019 roku, w dniu uroczystych obchodów Święta Uczelni, na posiedzeniu Senatu przyjęto jednogłośnie nowy Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prace nad przygotowaniem statutu trwały kilka miesięcy i obejmowały szeroki zakres tematyczny. Nowy dokument zacznie obowiązywać od 1 października, nastomiast przepisy przejściowe są wiążące od dnia 25 kwietnia.

Głównym celem najważniejszego aktu prawnego Uczelni jest dostosowanie wewnętrznych regulacji Uniwersytetu do nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która pozostawia uczelniom szeroki zakres autonomii w zakresie decydowana o wewnętrznych sprawach wspólnoty akademickiej. Poza ustawowo określonymi wymaganiami każda uczelnia podejmuje kluczowe rozstrzygnięcia we własnym zakresie. Tym samym statut zyskuje wyższą niż dotychczas rangę. Ma on stanowić ramę organizacyjną dla efektywnej realizacji bieżących zadań uczelni oraz jej długofalowego rozwoju. Statut uczelni określa zasady jej organizacji i funkcjonowania. 

Pobierz pliki