Ostatnie pożegnanie prof. Barbary Janiszewskiej-Mincer

  • 16 maja 2019

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniej pracowniczki WSP i Akademii Bydgoskiej prof. dr hab. Barbary Janiszewskiej-Mincer.

Profesor Barbara Janiszewska-Mincer urodziła się 24 marca 1930 roku, a zmarła 4 maja 2019 roku.
Studia historyczne ukończyła na Uniwersytecie Mikołaj Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracę pt.: Osadnictwo wałeckie do 1525 roku. W 1960 roku uzyskała doktorat na UMK na podstawie pracy pt.: Stronnictwo Polskie w Prusach Książęcych w latach 1603-1623. W 1985 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i pracy: Rzeczypospolita Polska w latach 1600-1603. 22 lipca 1998 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał jej tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 1955-1961 pracowała w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy i Wrocławiu. W 1967 roku zaczęła pracę w Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
W 1976 roku profesor Barbara Janiszewska-Mincer rozpoczęła pracę jako adiunkt w WSP w Bydgoszczy, początkowo na kierunku pedagogika kulturalno-oświatowa, później związała się z Instytutem Historii, w którym była kierownikiem Zakładu Nauk Pomocniczych Historii.

Opublikowała ponad 130 prac, w tym syntezy i monografie, artykuły, studia, recenzje, omówienia, polemiki. W kręgu jej zainteresowań były szczególnie: historia Prus Książęcych w XVII wieku oraz dzieje Rzeczypospolitej w XVII stuleciu, zwłaszcza czasy panowania Zygmunta III Wazy, ponadto historia regionalna, stosunki polsko-niemieckie, historia kultury. Była niekwestionowanym autorytetem naukowym w dziedzinie historii, a zwłaszcza w zakresie dziejów społeczno-gospodarczych regionu kujawsko-pomorskiego.

Otrzymała liczne nagrody za dorobek naukowy, m.in. 1979 roku Zasłużony Działacz Kultury, w 1983 roku Złoty Krzyż Zasługi, w 1984 roku odznaczenie Za Zasługi dla Studenckiego Ruchu Naukowego, w 1986 roku Krzyż Kawalerski Orderu Polski, w 1987 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej.