Złote medale dla wynalazków naukowców UKW

  • 17 maja 2019

W dniach 14-15 maja 2019 r. odbyło się Global Invention Forum 2019 (Limassol, Cypr), na którym wynalazki z UKW kolejny raz przyniosły cenne nagrody dla międzyuczelnianych zespołów badawczych z udziałem UKW.

Złote medale otrzymały:

  • Rozdrabniacz do tworzyw sztucznych - autorzy: dr hab. inż. Marek Macko prof. nadzw. (UKW), prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, mgr Michał Bogdański, mgr inż. Mariusz Lenc (UTP),
  • Wkład do wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami okołostawowymi - autorzy: dr inż. Dariusz Mikołajewski (UKW), dr Emilia Mikołajewska (CM UMK).

Kolejny już sukces świadczy o powodzeniu przemyślanej strategii rozwoju i promocji innowacji z UKW na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Udział w targach i zdobyte nagrody przyczyniają się nie tylko do długofalowej promocji osiągnięć UKW w roku jego 50-lecia, ale również wpływają na zwiększenie szans komercjalizacyjnych.

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy wraz z Centrum Transferu Technologii i Innowacji zachęcają kolejne zespoły naukowców z UKW do zgłaszania swoich pracowniczych rezultatów twórczych do patentowania i komercjalizacji.